Landbruk

I Drammen kommune er det 19 500 dekar dyrket mark og 271 000 dekar skog, hvorav 144 000 er produktiv. Vi finner store jordbruksarealer i alle de tidligere kommunene.

I Nedre Eiker og Skoger dyrkes det mye korn og grønnsaker, og en del grovfor (gress) til kjøttproduksjon. I Svelvik er det mest frukt- og bærproduksjon.

Skogarealene fordeler seg i hovedsak mellom Drammen Sørmark og Finnemarka i nord, men det er også betydelige områder mellom Svelvik og Sande. Se kart over Drammen kommune i kartportalen.

Landbruket i Drammen drives av mange dyktige gårdbrukere og skogeiere. Det er ca. 90 gårdbrukere og ca. 320 skogeiere. Mer statistikk finner du hos data.norge.no 

Det finnes flere tilskuddsordninger som gårdbrukere og skogeiere kan søke på, samt mye regelverk som de må forholde seg til. I Drammen kommune er det virksomheten miljø og landbruk som er kontaktpunkt.

Jordbruk

Mer informasjon om jordbruk, tilskudd- og velferdsordninger, regler for jordbruk, næringsutvikling og veterinærvakt.

Skogbruk

Mer informasjon om skogbruk, skogfond og landbruksvei.

Kontaktpersoner