Ny skogbruker?

  • Vi vil gjerne at du kontakter oss, slik at vi kan veilede om blant annet tilskuddsordninger og regelverk, og hvor du kan finne informasjon om dette.
  • Kontakt Oskar Næss, skogbrukssjef på e-post: oskar.naess@drammen.kommune.no