Jordbruksstatistikk for Drammen 2021

Drammen kommune er en stor landbrukskommune, med variert produksjon både innenfor korn, grønnsaker, kjøtt, frukt og bær. Dette utgjør store verdier.

Drammen kommune er en stor landbrukskommune, med variert produksjon både innenfor korn, grønnsaker, kjøtt, frukt og bær. Dette utgjør store verdier. Kommunen var for eksempel i 2021 den tredje største produsenten av frukt, etter Ullensvang og Midt-Telemark kommuner, målt i volum. Det er rundt 24 500 daa (3400 fotballbaner) dyrka mark i kommunen. Dette utgjør 8 prosent av arealet, og det meste av matjorda er særs godt egna for matproduksjon, da det også er gode klimatiske forhold. Nedenfor er statistikk fra høsten 2021 for produsenter i Drammen kommune.

Beskrivelse

Antall
foretak

Antall
enheter
Epler 16 874 239 Kg
Pærer 2 1 936 Kg
Plommer 11 283 908 Kg
Moreller 3 10 245 Kg
Kirsebær 1 20 324 Kg
Epler og pærer til press. 18 748 780 Kg
Jordbær 3 49 911 Kg
Bringebær 2 5 524 Kg
Rips 1 577 Kg
Hageblåbær 1 100 Kg
Tomat 1 189 480 Kg
Salat (inkl. salat på friland) av arten Lactuca sativa 1 142 700 Stk
Hester, under 3 år 3 4 Dyr
Hester, 3 år og eldre 12 100 Dyr
Øvrig storfe 10 447 Dyr
Melkekyr 1 111 Dyr
Ammekyr 6 174 Dyr
--Herav ammekyr av minst 50 % av definerte raser (se jordbruksavtale) 5 150 Dyr
Bukker og ungdyr, medregnet kje 1 6 Dyr
Smågriser, levendevekt under 20 kg eller alder inntil 8 uker 4 1 614 Dyr
Avlspurker som har fått minst ett kull 4 189 Dyr
Råner som er satt inn i avl 2 2 Dyr
Griser (som er slakta)  mangler tall  
Ungpurker bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker 1 32 Dyr
Verpehøner for konsumeggproduksjon, 20 uker og eldre 2 18 Dyr
Livkyllinger, påsatt til verpehøns 1 3 Dyr
Hjort, 1 år og eldre 1 45 Dyr
Hjort, under 1 år 1 17 Dyr
Kaniner som brukes i kjøtt- eller ullproduksjon 1 8 Dyr
Slaktegriser, slaktet i søknadsåret 6 290 Dyr
Hester i pensjon i beitesesongen, antall i beitesesongen 6 29 Dyr
Bifolk 8 654 Bifolk
Fulldyrket eng 28 3 842 Daa
Overflatedyrket eng 6 35 Daa
Innmarksbeite 17 837 Daa
Andre grovfôrvekster til fôr 1 52 Daa
Grønngjødsling 1 8 Daa
Poteter 4 202 Daa
Engfrø og annen såfrøproduksjon 1 25 Daa
Oljevekster 2 95 Daa
Rug og rughvete 6 559 Daa
Vårhvete 27 4 645 Daa
Bygg 26 4 955 Daa
Havre 15 1 601 Daa
Høsthvete 11 1 219 Daa
Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urter 5 422 Daa
Innmarksbeite, ute av drift 8 63 Daa
Salg av grovfôr, høy 5 96 384 Kg
Salg av grovfôr, surfôr 4 285 850 Kg
Salg av grovfôr, høyensilasje 6 214 670 Kg