Veterinærvakt

Veterinærvakta kan brukes for produksjonsdyr og kjæledyr som trenger akutt hjelp på kveldstid, helger og helligdager.

Se Vakt- og beredskapstelefoner for kontaktinformasjon til veterinærvakt.

Det har ikke vært endringer i veterinærvaktdistriktene som følge av kommunesammenslåingen. Det vil si at vi følger de gamle kommunegrensene. Ordningen administreres av henholdsvis Lier kommune (Drammen vaktdistrikt med tidligere Drammen kommune), Tønsberg kommune (Nordre Vestfold vaktdistrikt med tidligere Svelvik kommune) og Øvre Eiker kommune (Eiker og Kongsberg vaktdistrikt med tidligere Nedre Eiker kommune).

Veterinærvakta kan brukes for produksjonsdyr og kjæledyr som trenger akutt hjelp på kveldstid, helger og helligdager. Vakta skal være tilgjengelig, være beredt til, og sørge for uten ugrunnet opphold:

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.