Liste over eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet

Planer som foreslås opphevet. Listen oppdateres fortløpende.

Frist for å sende en uttalelse for planene er 10.06.2024.

 • REGULERING AV MARIENLYST, PlanID 060210-1. Vedtatt 28.08.1948.
  Plankart (pdf)
Kart som viser planområdet som ligger over Drammen videregående skole
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
 • REGULERING AV KOLLENVEIEN, PlanID 060210-12. Vedtatt 30.10.1950.
  Plankart (pdf) 
Kart som viser planavgrensning over Kollenveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
 • REGULERING AV TOMTENE ENGENE 99 OG 101, PlanID 060210-3. Vedtatt 15.02.1949. Plankart (pdf) 
Kart som viser planområdet
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
 • REGULERING AV ÅPEN PLASS PÅ HAVNEGATEN 65, PlanID 060210-5. Vedtatt 09.03.1949. Plankart (pdf)
  • Planen har ikke geometri
 • REGULERING AV PARK OG BÅTHAVN MELLOM DRAMMEN JERNSTØBERI OG NØSTED BRUK, PlanID 060210-9. Vedtatt 14.11.1949. Plankart (pdf) og plankart (pdf).
  • Planen har ikke geometri
 • REGULERING AV SPINNERIGATA MELLOM VERVEN OG LOHRMANNSGATE, PlanID 060211-5. Vedtatt 19.04.1951. Plankart (pdf)
Kartutsnitt som viser planområdet
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
Kart som viser planens avgrensning
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
 • Regulering av Øvre Storgate fra Hotvetalleen til Strømsgaten, PlanID 060213-12. Vedtatt 19.01.1954. Plankart (pdf)
Kart som viser planens avgrensning
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
 • REGULERING AV AREAL I FORLENGELSE AV HENRIK IBSENS GATE, PlanID 060214-7. Vedtatt 30.09.1954. Plankart (pdf)
Kart som viser omriss av planen
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet
 • REGULERING AV FRYDENSALSTIEN, PlanID 06023-4. Vedtatt 19.10.1929. Plankart (pdf)
Kart som viser planens avgrensning
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som foreslås opphevet