Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 •  25. august - Planleggingsdag
 • Oppstart og tilvenning for «nye» og kjente ansikt
September  
 • Foreldremøte med foreldrecafé – dato kommer nærmere
Oktober  
 • FN-dagen 24. oktober
November
 • 17. november - Planleggingsdag
 • Spørreskjema for påmelding for julen sendes ut
Desember

 

 • Lucia 13. desember
 • Nissefest- dato kommer nærmere
Januar  

 

Februar  
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Vinteraktivitetsuke og karneval
Mars
 • 8. mars - Planleggingsdag
 • 27. mars - barnehagen stenger kl 12.00
 • 28. mars - stengt (Skjærtorsdag)
 • 29. mars - stengt (Langfredag)

 

April
 • 1. april - stengt (2. påskedag)
 • Foreldresamtaler gjennomføres
 • Barnehagen inviterer til påskefrokost - mer informasjon kommer!
Mai
 • 1. mai- stengt (Arbeidernes dag)
 • 10. mai -Planleggingsdag
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 
Juni
 • 7. juni -Planleggingsdag 

 

Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt