Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August

 

 • Oppstart for nye barn
September
 • 8. september - Planleggingsdag
 • Foreldremøte 27. september
 • Brannvernuke
Oktober  
 • Vennskapsuke
 • FN-dagen 24. oktober
November
 • 3. november - Planleggingsdag

 

Desember

 

 • Brukerundersøkelse - foresatte
 • Førjulstida m/ advent, Lucia-markering, nissefest, div
  førjulsaktiviteter
Januar

 

 • Vinteraktivitetsdag
Februar  
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Karneval og fastelavn
Mars
 • 8. mars - Planleggingsdag
 • 27. mars - barnehagen stenger kl 12.00
 • 28. mars - stengt (Skjærtorsdag)
 • 29. mars - stengt (Langfredag)
 • Påskefrokost
 • Barnehagedagen
 • Ramadan
April
 • 1. april - Påskestengt
 • 5. april.Frist for innmelding av sommerferie (3 uker sammenhengende)
 • Overgangssamtaler for skolestarterne
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Uke 18 Ruskenaksjon
 • “17. Mai markering” 16. mai
Juni

7. juni -Planleggingsdag

 • FAU arrangerer sommerfest
 • Besøksdag/ oppstartsamtaler nye barn
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Uke 27 Sommerbarnehage i samarbeid med barnehager i nærmiljøet.
 • Uke 30 Sommerbarnehage i samarbeid med barnehager i nærmiljøet.