Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagen er stengt de to midterste ukene i juli - står i barnehagens vedtekter.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 • 13. og 14. august -Planleggingsdag  
 • Tilvenning 
 • Markering for førskolebarna (intern markering uten foreldre)
September  
 • Besøk på brannstasjonen for førskolebarna.
 • Brannvernuke og brannøvelse
 • Foreldremøte 26.09.24, informasjon kommer i eget skriv.
 • Valg av SU/FAU
Oktober
 • 14. oktober - Planleggingsdag
 • FN dagen 24.10.24, foreldrene inviteres ettermiddag.
 • Foreldresamtaler
 • Halloween -markering 31.10.24
November  
 • Pysjfest med bamser 14. november
Desember

 

 • Lucia 13.12.24, foreldre blir invitert-egen info kommer.
 • Nissefest 06.12.24-kun for barna
 • Kirkebesøk
 • Tur til Berger gård
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag

 

Februar  
 • Markering av samenes nasjonaldag, 6 februar.
 • Markering av fastelavn 28. februar
 • Karneval 
Mars

 

 • Markere barnehagedagen
 • Kirkebesøk
 • Fossekleiva kunstrom
April

 

 • Foreldresamtaler-overgang bhg/skole
 • Påskeforberedelser
 • Påskefrokost med foreldre 11.04.25
Mai

 

 • 30. mai -Planleggingsdag 
 • Markering av 17. mai med tog og leker 16. mai
 • Dugnad 13.05.25 med foreldre 
 • Besøksdager skole
Juni

 

 • Sommerfest med foreldre 11.06.25-mer info kommer fra FAU
 • Jordbærfest
 • Sommertur for alle barna 18.06.25
 • Besøk Berger gård/jordbærplukking uke 25
Juli

 

 • Barnehagen stengt de to midterste ukene i juli-står i barnehagens vedtekter
 • Ferieavvikling barn/ansatte