Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 • 14. august - Planleggingsdag  
 • Tilvenning 
 • Markering for førskolebarna (intern markering uten foreldre)
September  
 • Besøk på brannstasjonen for førskolebarna.
 • Brannvernuke og brannøvelse
 • Foreldremøte 27.09.23, informasjon kommer i eget skriv.
 • Valg av SU/FAU
Oktober  
 • FN dagen 24.10.23, foreldrene inviteres ettermiddag.
 • Foreldresamtaler
 • Halloween -markering 31.10.23
November
 • 10. november - Planleggingsdag

 

Desember

 

 • Lucia 13.12.23, foreldre blir invitert-egen info kommer.
 • Nissefest 07.12.23-kun for barna
 • Kirkebesøk
 • Tur til Berger gård
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag
 • Lysfest 17.01.24, foreldrene inviteres-mer informasjon kommer.
 • Pysjfest 30.01.24-fellessamling
Februar  
 • Markering av samenes nasjonaldag, 6 februar.
 • Fastelavn og karneval 09.02.24
Mars
 • 28. mars-1.april - Påskestengt 
 • Markere barnehagedagen
 • Påskeaktiviteter
 • Kirkebesøk
 • Fossekleiva kunstrom
April
 • 1. april - Påskestengt
 • Foreldresamtaler-overgang bhg/skole
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Markering av 17. mai med tog og leker 16. mai
 • Dugnad 13.05.24, alle ansatte deltar med foreldre (3 timer)
 • Besøksdager skole-foreldre og ansatte deltar
Juni
 • 14. juni -Planleggingsdag 
 • Sommerfest med foreldre 10.06.23-mer info kommer fra FAU
 • Jordbærfest
 • Sommertur for alle barna 18.06.24
 • Besøk Berger gård/jordbærplukking uke 25
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Barnehagen stengt de to midterste ukene i juli-står i barnehagens vedtekter
 • Ferieavvikling barn/ansatte