Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 • 28. og 29. august - Planleggingsdag  

 

September  
 • 19. september Brannstasjonsbesøk for førskolebarna (Ole Brummene)
 • 20. september Foreldremøte
 • 28. september Høstmarked i Rødgata
Oktober  
 • 12. oktober Høstsprett
 • 24. oktober Markere FN dagen
November  

 

Desember

 

 • Juleverksteder på avdelingene
 • 13. desember Lucia 
 • 20. desember Nissefest 
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag

 

Februar  
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Vintersprett - avdelingsvis i løpet av måneden.
 • Aketur for førskolebarna (Ole Brummene)
 • 9. februar Karneval
Mars
 • 18. mars - Planleggingsdag
 • 27. mars stenger barnehagen kl. 12.00
 • 28. mars-1.april - Påskestengt 
 • 14. mars Barnehagedagen 
 • Påskelunsj avdelingsvis uken før påske
 • Uke 13 er påskeuken: Det blir påmelding til påskeuken og samarbeid på tvers av avdelinger, slik at vi kan innvilge påskeferie til ansatte
April
 • 1. april - Påskestengt
 • 24. april Hele familien inviteres til ettermiddagsaktivitet med servering av pølser, saft og kaffe. De som har lyst kan ta med hageredskaper for å rydde uteområdet. Flyttes til mai dersom vinteren ikke er over.
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • 16. mai Markere grunnlovsdagen - leker, god mat og 17.mai tog.
Juni

 

 • Interne besøksdager - overgangsrutiner
 • 12. juni Besøk av nye barn
 • Sommeravslutninger på avdelingene
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Uke 27 og 30 samarbeid på tvers for å sikre tilstrekkelig bemanning og at ansatte får ferie. Ansatte har krav på minimum 3 uker sammenhengende, og barna må ta ut minimum tre uker sammenhengende.