Planleggingsdager 2021

4. januar

14. mai

11. juni

10. september

26. november

  • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
  • Barnehagen er også sommerstengt i uke 28 og 29.