Hatten barnehage

Hatten barnehage ligger sentralt i Mjøndalen, skjermet fra gjennomgangstrafikk.

Leken er barnas viktigste læringsarena. Vi organiserer dagene fleksibelt for å gi barna tid og rom for god lek. Et godt tilrettelagt, variert og inspirerende lekemiljø, bidrar til å gi barna gode erfaringer og utvikling av motoriske, språklige og sosiale ferdigheter. Vi gir barna gode opplevelser og erfaringer med lek og aktivitet inne og ute gjennom hele året.

Faste turdager hver uke med aldersinndelte grupper gir barna gode opplevelser og læring i naturen. Barna får utfordringer tilpasset deres nivå, og naturen gir mulighet for kreativ utfoldelse.

Barnehagen har en stabil personalgruppe med god kompetanse og lang erfaring. Reflekterte og tilstedeværende voksne har ansvar for at de har en god relasjon til alle barna. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving i personalgruppa.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–6 år
  • Plasser: 76
  • Avdelinger: 4
  • Ansatte: 18,4

Styrer: Jane Lysaker

Åpningstider

06.30 - 16.45

Telefon

Hovednummer: 32 04 00 98, 986 19 983
Hestehoven: 911 47 132
Hvitveisen: 911 49 552
Blåklokka: 911 42 889
Smørblomsten: 911 50 932

E-post

hatten.barnehage@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Evjegata 15
3050 Mjøndalen