Hatten barnehage ligger sentralt i Mjøndalen, skjermet fra gjennomgangstrafikk. Et godt tilrettelagt, variert og inspirerende lekemiljø bidrar til å gi barna gode erfaringer og utvikling av sosiale og språklige ferdighet. Vi gir barna gode opplevelser og erfaringer med lek og fysisk aktivitet inne og ute. 

Vi gir mye tid til kreativ uteleik . Gode opplevelser og læring i naturen og faste turdager hver uke med aldersinndelte grupper, gir barna utfordringer tilpasset deres nivå og sikre progresjon

Gjennom fokus på realfag ønsker vi å fremme undring, nysgjerrighet og lærelyst hos barna ved å drive med utforskende aktiviteter, der barna er deltakende og har stor medvirkning.

Reflekterte og tilstedeværende voksne har ansvar for at de har en god relasjon til alle barn og åpner for nysgjerrighet, undring og har utforskende samtaler med barna.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–6 år
  • Plasser: 76
  • Avdelinger: 4
  • Ansatte: 18,4

Styrer: Jane Lysaker

Åpningstider

06.45 - 16.45

Telefon

Hovednummer: 32 23 28 80, 986 19 983
Hestehoven: 911 47 132
Hvitveisen: 911 49 552
Blåklokka: 911 42 889
Smørblomsten: 911 50 932

E-post

Besøksadresse

Evjegata 15
3050 Mjøndalen