Hatten barnehage

Barnehagen ligger sentralt i Mjøndalen, skjermet for gjennomgangstrafikk.

Vi har 76 plasser der barna er fordelt på 1-3 års- og 3-6 års avdelinger.

En stabil personalgruppe med høy kompetanse ivaretar barnas behov for trygghet, omsorg og allsidig utvikling med utgangspunkt i barnas individuelle behov.

Vi ønsker å legge grunnlag for god fysisk og psykisk helse ved at barna blir glad i å bevege seg, får gode sosiale ferdigheter og et godt språk samt gode og sunne matvaner. Vi gir barna et godt og verdifullt tilbud her og nå, samtidig som de blir rustet for å takle livet fremover.

For oss er det viktig å ivareta leken som er barnas viktigste måte å være barn på. I leken får de mulighet til å utvikle positivt samspill og vennskap, et godt språk, kreativitet, sosiale ferdigheter, og ikke minst, mulighet til å oppleve en god barndom.

Uteområdet vårt gir gode muligheter for allsidig fysisk aktivitet.

Vi har ekstra fokus på språk, leseglede og inkluderende lekemiljøer. En god språkforståelse og et godt utviklet talespråk gjør barna rustet til å fungere godt i lek og samspill med andre. Språk hjelper barna til å forstå verden rundt seg, til å formidle egne behov, fremme egne tanker og meninger med mer. Vi ønsker å gi barna felles lekereferanser og tilgang til ulikt lekemateriale, som udefinerbart-/ gjenbruksmateriale, nok materiale til konstruksjonslek slik at alle kan delta, og rom som innbyr til lek hvor mange kan være med. Barn som deltar i lek som for dem er meningsfull, vil oppleve tilhørighet og vil lettere kunne inkludere andre.

Barna har fast turdag hver uke fra de er 2 år. Turgruppene er aldersinndelte og på tvers av avdelingene. Aldersinndelte grupper bidrar til å sikre at det er progresjon i turene, og at barna får utfordringer tilpasset sitt nivå slik at de stadig opplever å mestre nye ferdigheter. Turer med mindre grupper gir nærhet og mulighet til å danne gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–6 år
  • Plasser: 76
  • Avdelinger: 4
  • Ansatte: 18,4

Styrer: Jane Lysaker

Åpningstider

06.30–16.45

Telefon

Hovednummer: 32 04 00 98, 98 61 99 83
Hestehoven: 91 14 71 32
Hvitveisen: 91 14 95 52
Blåklokka: 91 14 28 89
Smørblomsten: 91 15 09 32

Besøksadresse

Evjegata 15
3050 Mjøndalen