Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 • 18. august - Planleggingsdag  
 • Oppstart
 • Fokus: Tilknytning, trygghet og relasjonsbygging.
 • Faste aktiviteter starter i september.
September  
 • Oppstart av klubber, faste aktiviteter og prosjektarbeid med
  eventyret om "Skinnvotten"
 • Fokus: Tilknytning, trygghet, relasjonsbygging.
 • Foreldremøte (en for liten og en for stor)
 • Brannvernuke uke 38
Oktober
 • 14. oktober (2024) - Planleggingsdag
 • Fokus: Fellesskap og å bry seg om hverandre
 • FN og markering av FN-dagen 24.10
 • Innsamling til veldedig formål
November
 • 28. og 29. november (2024) - Planleggingsdag
 • Fokus: videreutvikle prosjektarbeid med eventyret om
  "Skinnvotten" med utgangspunkt i barns medvirkning.
Desember

 

 • Fokus: juletradisjoner
 • Markering av Lucia (velkommen til foreldre) 13.12
 • Julelunsj for barna 13.12
 • Nissefest 20.12 
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag
 • Fokus: Hakkebakkeskogen som årstema
Februar  
 • Vinteraktivitetsuke
 • Samefolkets dag 6.2
 • Karneval 21.02
 • Skolens vinterferie uke 9
Mars

 

 • Fokus: Påske
 • Mini World Cup for førskolebarna på Konnerud.
 • Gul lunsj med besøk av påskeharen 29.03
April

 

 • Fokus: videreutvikle prosjektarbeid med eventyret om "Skinnvotten" med utgangspunkt i
  barns medvirkning.
 • Påske uke 14
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag) 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Planleggingsdag - dato kommer
 • Fokus: vår
 • "Vårspretten" med markering av Grunnlovsdagen 16.05
Juni

 

 • Fokus: inkludering og mangfold
 • Markere avslutning av prosjektarbeid med eventyret om "Skinnvotten"
 • Avslutningstur for førskolebarna
 • Roseseremoni for førskolebarna
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Sommertilbud uke 27 og 30