Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i to uker - info kommer
 • Lilleløkka barnehage har sommeråpent for ansatte ved Vestre Viken i samarbeid med Sørbyløkka barnehage.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August

 

 • Oppstart 1. august

 • Tilvenning med nye barn! Velkommen til tidligere brukere!

 • Oppstartsamtaler og barnesamtaler.

September
 • 13. september - Planleggingsdag
 • Foreldremøte: tirsdag 3. september
Oktober
 • 14. oktober - Planleggingsdag
 • FN-dagen 24. oktober
November

 

 • Foreldresamtaler

Desember

 • 1.juledag: 25. desember - barnehagen er stengt
 • 2.juledag: 26. desember - barnehagen er stengt
 • Nyttårsaften 31. desember - barnehagen er stengt
 • Adventsstund
 • Lucia markering - for Mikkel Rev barna
 • Nissefest / hentegløgg
Januar
 • 1.nyttårsdag: 1.januar - barnehagen er stengt
 • 17. januar - Planleggingsdag

 

Februar  
 • 6. februar - Samenes nasjonaldag
 • 28. februar - Karneval
Mars

 

 • Eid markering 
April
 • Skjærtorsdag 17. april - barnehagen er stengt
 • Langfredag 18. april - barnehagen er stengt
 • 2.påskedag 21. april - barnehagen er stengt
 
Mai
 • 1. mai - barnehagen er stengt
 • 2. mai -Planleggingsdag 
 • Kristi himmelfartsdag: 29. mai - barnehagen er steng
 • Foreldredugnad - dato kommer
 • 16.mai - 17. mai feiring i barnehagen
Juni
 • 6. juni - Planleggingsdag
 • 2. pinsedag: 9. juni - barnehagen er steng
 • Fotografering: 2. juni og 3. juni
 • Sommerfest, dato kommer.
 • Besøksdag for nye barn og foreldre
Juli
 • Barnehagen er stengt i to uker - info kommer
 • Lilleløkka har sommeråpent for ansatte ved Vestre Viken i samarbeid med Sørbyløkka barnehage.