Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
 • Lilleløkka barnehage har sommeråpent for ansatte ved Vestre Viken i samarbeid med Sørbyløkka barnehage.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August

 

 • Oppstart 1. august

 • Tilvenning med nye barn! Velkommen til tidligere brukere!

 • Oppstartsamtaler og barnesamtaler.

 • Foreldremøte: tirsdag 29.august

September
 • 1. september - Planleggingsdag
 • Foreldredugnad - dato kommer
Oktober
 • 13. oktober - Planleggingsdag
 • FN-dagen 24. oktober
November

 

 • Foreldresamtaler

Desember

 • 1.juledag: 25. desember - barnehagen er stengt
 • 2.juledag: 26. desember - barnehagen er stengt
 • Adventsstund
 • Lucia markering - for Mikkel Rev barna
 • Nissefest / hentegløgg
Januar
 • 1.nyttårsdag: 1.januar - barnehagen er stengt
 • 8. januar - Planleggingsdag

 

Februar  
 • 6. februar - Samenes nasjonaldag
 • 9. februar - Karneval
Mars
 • Onsdag 27.mars- barnehagen stenger kl.12.00!
 • Skjærtorsdag 28.mars - barnehagen er stengt.
 • Langfredag 29.mars - barnehagen er stengt
 • 22.mars - gul fest
April
 • 2.påskedag 1. april - barnehagen er stengt.
 • Eid markering - 9. april
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Foreldredugnad - dato kommer
 • 16.mai - 17. mai feiring i barnehagen
Juni
 • 7. juni - Planleggingsdag
 • Fotografering: 3. juni og 4.juni
 • Sommerfest, dato kommer.
 • Foreldremøte nye foreldre
Juli
 • Barnehagen er stengt i uke 28-29.
 • Lilleløkka har sommeråpent for ansatte ved Vestre Viken i samarbeid med Sørbyløkka barnehage.