Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August 2023

  

 • Tema: Bli kjent. Skape gode relasjoner og trygge barn
 • Tilvenning av nye barn
 • Turbotråkk - i regi av Den norske Turistforening 29.08.23
September 2023  
 • Tema: Tilvenning, høst og brannvern
 • Tilvenning nye barn
 • Besøk på brannstasjonen
 • Besøk av «gamle snabler»
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
 • Foreldremøte
Oktober 2023  
 • Tema: Litteratur, vennskap og omsorg
 • Vennskapsdag
 • Barn i andre land
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
 • Livsglede/generasjonsmøte-besøk på Åskollen bo- og servicesenter
 • Lage kunst/kort til høstutstilling på Åskollen bo- og servicesenter. Tema: "Samhold i
  farger"
November2023

 

 • Tema: Litteratur
 • Besøke høstutstillingen på Åskollen bo- og servicesenter, hvor barna har bidratt med
  kunst
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
Desember 2023
 • 1. desember - Planleggingsdag
 • Tema: Litteratur, jul og tradisjoner
 • Lucia, markering med foreldre og foresatte på ettermiddagen
 • Felles advents samlinger på Himmelrommet med drama, sang og musikk
 • Nissefest - nissegrøt til lunsj
 • Juleforberedelser
 • Julegudstjeneste i Tangen kirke for 4- og 5-åringene (Hareklubben og Snablene)
 • Lucia Livsglede/generasjonsmøte-besøk på Åskollen bo- og servicesenter
Januar 2024
 • 12. januar - Planleggingsdag
 • Tema: Litteratur, vinter og nytt år
 • Ski- og ake-aktiviteter - Pølsebod til lunsj
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
Februar 2024  
 • Tema: Litteratur og vinter
 • Karneval. Pizza til lunsj
 • Markering av Samenes nasjonaldag 6.februar
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
Mars 2024

 

 • Tema: Litteratur, påske og vår
 • Påskegudstjeneste i Tangen kirke for skolestarterne
 • Påskeforberedelser
 • Påskefrokost med foreldre
 • Livsglede/generasjonsmøte-besøk på Åskollen bo- og servicesenter
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
April 2024

 

 • Tema: Litteratur, påske og vår
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
 • Markering av EID/ID 10.04.24
Mai 2024

 

 • 10. mai - Planleggingsdag
 • Tema: Litteratur, vår og 17.mai
 • Markering av Barnekreftforeningens “Fotballtrøye-Fredag” 3.mai
 • Gårdsbesøk
 • Sykkeldag
 • Besteforeldrekaffe
 • Fellessamling på Himmelrommet med sang og musikk
 • Forberedelser til 17.mai. FAU går med barnehagens fane i det lokale barnetoget på
  Åskollen
Juni 2024

 

 • Tema: Litteratur, sommer, mangfold, inkludering og fellesskap
 • Barnehagen flagger med regnbueflagg i juni, for å markere inkludering og mangfold
 • Tur med skolestarterne til det "nye" tårnet ved masta i Nordbykollen
 • Aktivitetsdag
 • Avslutning for skolestarterne med foreldre på kveldstid
 • Besøksdag for nye barn m/foreldre
 • Foreldremøte for nye foreldre
 • Fellessamling på Himmelrommet med drama, sang og musikk
 • Intern tilvenning (tilvenning av barn som skal bytte avdeling kommende barnehageår)
Juli 2024
 • Uke 28 og 29 - stengt

 

August 2024
 • 9. august - Planleggingsdag

 

September 2024  

 

Oktober 2024
 • 14. oktober - Planleggingsdag

 

November 2024
 • 29. november - Planleggingsdag

 

Desember 2024