Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August

 

 • Tema; JEG - hvem er jeg? Hva liker jeg å gjøre?
 • Fagområde; Nærmiljø og samfunn.
 • Oppstart nytt barnehageår 01.08.23
 • Tilvenning for nye barn og barn som bytter avdeling
September
 • 14. og 15. september - Planleggingsdag  
 • Tema; Meg selv.
 • Fagområde; Nærmiljø og samfunn. Etikk, religion, filosofi. Kunst, kultur og
  kreativitet.
 • Brannvern uke 38, 18.-23.09. ABC'ene besøker brannstasjonen 18.09.23
 • Høstmarked onsdag 27.09.23 m/foresatte
Oktober  
 • Tema; Sunn helse, fysisk og psykisk.
 • Fagområde; Etikk, religion, filosofi. Kropp, bevegelse, mat og helse.
 • FN-dagen tirsdag 24.10.23
 • 17. oktober Foreldremøte
November

 

 • Tema; Sunn helse, fysisk og psykisk. (NRK-super; Sånn er jeg og sånn
  er det, ulikheter - inkludering)
 • Fagområde; Kropp, bevegelse, mat og helse. Kunst, kultur og kreativitet.
 • Vanntilvenning for ABC'ene i regi Drammen svømmeklubb på Eikholdtsenteret, 3 ganger.
 • Ulike aktiviteter knyttet til; Sunn helse, fysisk, helse og psykisk helse
Desember

 

 • Tema; Advent og jul.
 • Fagområde; Etikk, religion og filosofi. Kunst, kultur og kreativitet.
 • Adventsamlinger på mandager
 • Lucia onsdag 13.12.23 kl 15.30 m/ foresatte, ute arrangement
 • Nissefest fredag 15.12.23
 • Julegudstjeneste for de eldste
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag
 • Tema; Vinteraktiviteter. Eventyr, sagn og fortellinger.
 • Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknologi.
 • Eventyr og språkfest
Februar  
 • Tema; Vinteraktiviteter. Eventyr, sagn og fortellinger.
 • Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Kommunikasjon, språk og tekst.
 • Samefolkets dag tirsdag 06.02.24
 • Karneval fredag 09.02.24 (11.02 fastelavnssøndag)
 • Ski- og aktivitetsdag i løpet av uke 8
Mars
 • 15. mars - Planleggingsdag
 • 27. mars- åpent til kl. 12.00
 • 28. mars-1.april - Påskestengt 
 • Tema; Vinteraktiviteter. Eventyr, sagn og fortellinger.
 • Fagområde; Natur, miljø og teknologi. Etikk, religion og filosofi.
 • Akedag i løpet av mars når sola skinner
 • Mini World cup for ABC'ene onsdag 20.03.23 (12.03 i Drm)
 • Påskekaffe i løpet av uke 12 (18.-22.03.24) foresatte inviteres
April
 • 1. april - Påskestengt
 • Tema; Vår - nytt liv og teknologi.
 • Fagområde; Natur, miljø og teknologi.
 • Foreldresamtale ABC barn m/skolerapport innen tirsdag 30.04.24
 • Frist for påmelding til sommertilbudet, onsdag 24.04.23
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Tema; Lande vårt.
 • Fagområde; Nærmiljø og samfunn. Kunst kultur og kreativitet.
 • Dugnad i barnehagen i regi av FAU uke 18/19 med foresatte
 • Ruskenaksjon uke 19 (06.-10.05.24)
 • Mai-leker 16.05.24
 • Klubbavslutning onsdag 29.05.24
Juni

 

 • Tema; Sommer.
 • Fag område; Kunst kultur og kreativitet. Kropp, bevegelse og helse.
 • Sommerfest og seremoni for ABC-barna onsdag 05.06.24 m/ foresatte fra kl 15.30
 • Besøksdager liten - stor avdeling
 • Foreldremøte for nye foreldre, foreldre som bytter avdeling og kommende ABC'er (f.2019)
  onsdag 05.06.24
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt. (Barna skal ha minimum 3 uker sammenhengende
  ferie)
 • Tema; Sommertilbud.
 • Sommertilbud uke 27 og 30 i samarbeid med de kommunale barnehage på Konnerud