Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August

 

 • Tilvenning 
September
 • 1. september - Planleggingsdag
 • 20. september Foreldremøte
 • Uke 39 – FAU/SU møte
Oktober  
 • 24. oktober Fargefest
November
 • 20. november - Planleggingsdag

 

Desember

 

 • 13. desember Lucia
 • 19. desember Nissefest 
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag
 • 14. januar – barnehagen fyller 10 år
Februar  
 • 16. februar Fargefest
Mars
 • 28. mars-1.april - Påskestengt 
 • Påskeaktiviteter
April
 • 1. april - Påskestengt

 

Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • 16. mai – markering av 17. mai
Juni

 

 • 12. juni – avslutning for skolestartere
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Barnehagen er stengt i to uker og resten av juli er bare et sommertilbud for de som virkelig har behov for barnehage og allerede har tatt ut ferie som beskrevet i barnehagens vedtekter.