Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 •  18. august - Planleggingsdag

Bli kjent!

 • Oppstart og tilvenning
 • Pizzafredag og aktivitet på tvers 25. august
September  

Meg selv og andre

 • Bokbad torsdag 21.9
 • Foreldremøte 12.9 kl. 18:30-20:00
 • Oppstart barnehagekor fredag 29.9
Oktober  

Meg selv og andre

 • Barnehagekor fredager 6.10, 13.10 og 20.10
 • Høstfest med foreldre på FN-dagen tirsdag 24.10 kl.
  15:30-16:30
November
 • 10. november - Planleggingsdag

Fellesskap og ta vare på hverandre

 • Barnehagekor fredager 17.11 og 24.11
 • Pizzafredag og lek på tvers 3.11
Desember

 

Felleskap og ta vare på hverandre

 • Bokbad og felles lesestund mandag 4.12
 • Barnehagekor fredager 1.12 og 8.12
 • Luciamarkering for alle barn og foreldre onsdag 13.12 kl.
  15:30-16:30
 • Nissefest for barna tirsdag 19.12
Januar  

Mestring og samarbeid

 • Felles pysjfest torsdag 18.1
 • Barnehagekor 5.1 og 19.1
Februar
 • 5. februar - Planleggingsdag

Mestring og samarbeid

 • Samefolkets dag 6. februar
 • Bollebakefredag uke 7
 • Vinteraktivitetsuke uke 7
 • Barnehagekor 2.2 og 16.2
Mars
 • 27. mars - barnehagen stenger kl 12.00
 • 28. mars - stengt (Skjærtorsdag)
 • 29. mars - stengt (Langfredag)

Mestring og samarbeid

 • Påskebuffet for barna onsdag 20.3
 • Barnehagedagen
 • Bokbad 22.03
 • Barnehagekor 1.3 og 15.3
April
 • 1. april - stengt (2. påskedag)
 • 26. april - Planleggingsdag

Tilhørighet og mangfold

 • Barnehagekor 5.4 og 10.4
 • Vårfest med alle foreldre torsdag 11.4 kl. 15:30-16:30
Mai
 • 1. mai- stengt (Arbeidernes dag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)

Tilhørighet og mangfold

 • 17. mai markering 16.5
 • Pizzafredag 24.mai
 • Skolebesøk
Juni  

Tilhørighet og mangfold

 • Bokbad 13.6
 • Sommeravslutning for skolestarterne 6.juni kl. 15:30-16:30
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
Sommertilbud uke 27 og 30