Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August

  

 • Oppstart tilvenning
September
 • 1. september - Planleggingsdag
 • September/oktober oppfølgingssamtaler foresatte
Oktober
 • 13. oktober - Planleggingsdag
 • FN-dagen 24. oktober
November

 

 

Desember

25-26. desember er barnehagen stengt. (1. og 2. juledag)

 • Kirkebesøk for Kanutten
 • Lucia
 •  Nissefest
 • Julebord for barna
Januar
 • 1. januar - Barnehagen stengt
 • 26. januar - Planleggingsdag
 • Vinter aktivitetsuke
Februar  
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Fastelavn 11. februar
 • Blåmandag 12. februar
 • Karneval 13. februar
 • Askeonsdag 14. februar
Mars
 • 27. mars - barnehagen stenger kl. 12.00
 • 28. mars-1.april - Påskestengt 

 

April
 • 1. april - Påskestengt
 • Den store lekedagen
 • Bokdag
 • Fellessamling 26. april
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai -Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Frigjøringsdag 08. mai 
Juni

3. juni -Planleggingsdag

 • Sommertur
 • Sommeravslutning
 • Overføring nye avdelinger/skole
 • Samtaler nye foreldre alle avd.
Juli
 • Sommerferie - barnehagen er stengt i uke 28. og 29