Pårørendeskolen

Hukommelsesteamet i Drammen kommune er arrangør for kurset

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demenssykdom kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolens målsetting

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
  • Trygghetsskapende teknologi, hjelpemidler og brannsikkerhet
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon
  • På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser.
  • Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Vi kommer tilbake med mer infomasjon før neste kurs.

Kontakt

Demenstelefon: 477 84 942 ( telefontid mandag - torsdag 10.00 -13.00)

demens@drammen.kommune.no