Pårørendeskolen

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom våren 2023. Hukommelsesteamet i Drammen kommune er arrangør for kurset

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demenssykdom kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolens målsetting

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
 • Trygghetsskapende teknologi, hjelpemidler og brannsikkerhet
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon
 • På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser.
 • Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:

 • Demenssykdommene
 • Lovverket
 • Tekniske hjelpemidler og trygghetsskapende teknologi
 • Brannsikkerhet
 • Tjenester i regi av det offentlige
 • Kommunikasjon med personer med demens
 • Fremtidsfullmakt og vergemål
 • Økonomi og skjemaer til utfylling

Det legges opp til gruppesamtaler 3 av kveldene.

Program pårørendeskolen mai 2023     

Dato Tema Foreleser
3 mai 2023

Demenssykdommer, utredning og medisiner

Samtalegrupper

Øystein Fossdal

Lege Geriatrisk poliklinikk, Drammen sykehus
10 mai 2023

Kommunikasjon, samhandling og det å være pårørende

Samtalegrupper

Thale Kinne Rønqvist Nevropsykolog

 

24 mai 2023

Hjelpemidler

Brannsikkerhet

Samtalegrupper

Herdis Schultzen Ergoterapeut

Kristin Dammen Heyerdahl Drammensregionens brannvesen

31 mai 2023

Vergemål og fremtidsfullmakt

Kommunale tjenester

 Økonomi og etterberegning

 

Dag Kjetil Strandbo Fagrådgiver

Linn Lesjø og Linn Therese Oppedal Tjenestetildeling og koordinerende enhet

Amila Ljeskovica Konsulent

Praktiske opplysninger

Sted: Knutepunkt Mjøndalen 2.etasje,Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

4 samlinger på følgende datoer:

03.05.23 10.05.23 24.05.23 31.05.23

Kursets varighet: kl 18.00-21.00

Kursavgift: Kurset er gratis for innbyggerne i Drammen kommune

Påmeldingsfrist: 24.04.23

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det For nærmere opplysninger og påmelding, ta kontakt med en av oss på telefon eller send mail til:

demens@drammen.kommune.no

Ann-Kathrin Moen Johansen: 990 80 298

Herdis Schultzen: 952 29 733

Marianne Uggen Hansen: 476 20 113

Rita Ramsøy: 916 22 744