Demens

Har du symptomer på demens eller er du en bekymret pårørende?

Drammen kommune har et team med demenskoordinator, sykepleiere og ergoterapeut som kan bistå med:

 • Kartlegging av symptomer
 • Være en kontakt etter at du eller et familiemedlem har fått en demensdiagnose
 • Oppfølging av deg og din familie i sykdomsforløpet
 • Et lavterskeltilbud når hukommelsen svikter
 • Tjenesten er gratis 

Har du spørsmål, kontakt oss  i demensteamet på e-post med navn og telefonnummer,  så tar vi kontakt med deg. 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

 

Tid til å være ung

Tid til å være ung er en nettside for ungdom og ung voksne som har en i familien med demens. Å oppleve at mor eller far får demens vil ofte innebære bekymring for framtiden og gi økte omsorgsoppgaver. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet.

Demensvennlig samfunn

Norge har siden 2007 hatt nasjonale demensplaner med mål om å skape et mer demensvennlig samfunn. Planene skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- og omsorgstjenester med fokus på diagnostisering til rett tid, oppfølging etter diagnose, tilpassede tjenester gjennom hele sykdomsforløpet og støtte og avlastning til pårørende. 

Generelt om demens og diagnostisering

Demens er ikke en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen. Sykdomforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere. 

De vanligste symptomene kan være

Betydelig glemsomhet, særlig for nye henvendelser, problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestret

 • Språkproblemer, desorientering for tid og sted, særlig på nye steder
 • Svekket dømmekreft, vansker med abstrakt tenkning
 • Forandring av adferd og sosial tilbaketrekking, flatere stemningsleie, bryr seg ikke så mye som tidligere

Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte helsehjelp til en pasient med mistanke om demens

En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos personen selv og omgivelsene. Følelse av sorg, tapsfølelse, usikkerhet for fremtiden, sinne og fornektelse, angst og depresjon er naturlig og vanlig.

For pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid har kommunen plikt til å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, ulike avlastningstiltak eller annen hjelp. 

Aktiviteter for hjemmeboende med demens

Dagsenter er et sosialt tilbud som gir deg som bor hjemme og som har behov for hjelp til å komme deg ut, muligheten til å treffe andre. Her møter du andre hjemmeboende fra ditt nærmiljø. Ved dagsentrene er det ulike aktiviteter. Dagsentrene er åpne på hverdager. Noen har åpent både på dag- og kveldstid. Du blir hentet hjemme og kjørt hjem igjen fra dagsenteret. 

Se mer informasjon om de ulike dagsentrene i Drammen kommune

Hvordan får jeg plass på et dagsenter?

Skjemaet sendes til Drammen kommune, Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen

Hva koster det meg å delta på et dagsenter? 

Frivillige

Her finner du kontaktpersoner for frivillighet. 

Pårørendeskole

I Drammen kommune har vi tilbud om pårørendeskole 3 ganger i året. Se mer informasjon under

Nyttige linker og hjelpetelefon

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Du kan også ta kontakt med :

Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjelpetelefon Demenslinjen: tlf 23 12 00 40.

Hos Nasjonalforeningen får du snakke med erfarne sykepleiere. Demenslinjen har taushetsplikt, og du kan være anonym om du ønsker det. Telefonen er åpen fra mandag til fredag, kl 09.00-15.00.

Du kan også sende en e-post: Demenslinjen helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon

 • Nasjonal kompetansesenter for Aldring og helse har utarbeidet 
 • Informasjon på samisk
 • innvandrere-og-demens/ tilpasset helse- og omsorgstjenesten, pårørende eller andre interesserte i tematikken  

Kontaktinformasjon hukommelsesteam

demens@drammen.kommune.no

Demenstelefon: 477 84 942 ( telefontid mandag - torsdag 10.00 -13.00)