Belastning, ventetid og prioritering

Pågangen på Drammen legevakt er svært stor. Alle som trenger det vil motta nødvendig helsehjelp, men det kan være lengre ventetid enn normalt. Derfor ønsker legevakten å gi noen konkrete råd til befolkningen om hvordan luftveisinfeksjoner bør håndteres og når lege bør søkes. 

Vi er i en periode der mange har forkjølelser og infeksjoner. Dette skyldes at smittebølger av flere luftveisvirus kommer samtidig. Både influensa, RS og andre virus kan gi sterkere symptomer og mer langvarig forløp etter at immunsystemet vårt ikke har fått trent seg mot disse virusene under pandemien. Dette merker både dere og vi.

Belastning på legevakt

Belastningen skyldes både økning i antall telefoner og antall undersøkelser hos lege/sykepleier. I desember mottok vi 11 736 telefonsamtaler, en økning på over 3000 sammenlignet med i november. I tillegg kom en økning på nesten 500 undersøkelser hos lege/sykepleier på samme tid. Hvorav vi ser økning i mer sammensatte problemstillinger og behov for ytterligere smitteverntiltak.

Vi har satt inn ekstra ressurser, både på sykepleier- og legesiden for å imøtekomme behovet har.

Ventetid og prioritering på legevakt

Ventetid på legevakt er i perioder lang. Dette er krevende både for dere som søker helsehjelp og oss som jobber på legevakten. Vi ber om at du ringer før du oppsøker legevakten, slik at vi kan vurdere hva som er riktig hjelp i din situasjon. Dette er viktig selv om det kan være lang ventetid også på telefon. Ikke legg på og ring opp igjen, da havner du bakerst i køen. Vi har også video, som vi kan benytte, når det passer for å gi best mulig råd.  

Inne på legevakten prioriteres alt etter medisinsk haste- og alvorlighetsgrad, slik at de med svært alvorlig sykdom får umiddelbar vurdering og behandling, mens de med mindre alvorlig sykdom må regne med noe ventetid. Prioriteringssystemet fører til at noen som kommer inn på venterommet etter deg, kan bli tilsett av lege før deg. Vi minner også om at de sykeste pasientene våre kommer inn bakdøren med ambulansen og ikke er synlig fra venterommet.

Dersom tilstanden din eller tilstanden til en pårørende forverrer seg i løpet av ventetiden, ber vi deg ta kontakt med sykepleier i resepsjonen hvis du sitter på ytre venterom og sykepleier på laboratoriet hvis du sitter på indre venterom.