Sykt barn

Når barnet ditt har mellomørebetennelse!

Riktig antibiotikabruk – det beste for barnet !

Hva er mellomørebetennelse?

Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier.

De vanligste symptomene er:

  • Vondt i øre (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna)
  • Feber
  • Uro
  • Forbigående nedsatt hørsel
  • Generelt dårlig form
  • Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna

 Alle symptomene behøver ikke å være tilstede samtidig.

Er behandling med antibiotika nødvendig?

Mellomørebetennelse er vondt, men hos de aller fleste går sykdommen over av seg selv. Smertene gir seg vanligvis etter 24 timer. Antibiotika hjelper ikke på smertene, og i de aller fleste tilfeller blir barnet ikke fortere friskt. Antibiotika kan i tillegg gi ekstra plager for det syke barnet, for eksempel diare og oppkast. Hos barn over ett år anbefales det derfor å se situasjonen an i 2 – 3 dager.

Dersom smertene ikke avtar i løpet av 2 -3 dager eller det renner væske fra barnets øre utover – lenger enn 24 timer, bør du på nytt ta kontakt med legen.

Etterkontroll: Barnet bør følges opp med kontrolltime hos fastlegen etter 8 uker.

Slik kan du hjelpe barnet ditt

Det viktigste er å lindre barnets ubehag mens kroppen selv tar hånd om infeksjonen.

  • Gi barnet smertestillende (for eksempel paracetamol 2 – 3 ganger daglig). Dersom barnet ditt har feber, virker dette også febernedsettende.
  • Det kan hjelpe å la barnet ligge med hodet høyt eller sitte oppreist. Da minsker trykket i øret, og det gjør mindre vondt. Det kan være lurt å bygge opp hodeenden i sengen med noe hardt ( for eksempel bøker) i tillegg til puter.
  • Gi nesedråper / spray. Dette letter passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker.

Antibiotikabruk hos barn

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandlingen av infeksjoner som skyldes bakterier. Uriktig bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakterier. Det vil si at antibiotikabehandling ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Hva betyr antibiotikaresistens for behandling av alminnelige luftveisinfeksjoner hos barn?

Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem. Utenfor sykehus brukes mye antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner, spesielt hos barn. For å beholde antibiotika som effektive medisiner, er det viktig å begrense feilaktig bruk av antibiotika i behandling av slike infeksjoner.

Er du i tvil om barnet ditt har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler, skal du ta kontakt med lege.

Legen vil også bidra med råd om hvordan du best kan lindre barnets plager til infeksjonen går over.

Antibiotika virker ikke på virus

Antibiotika virker ikke på virus. Virus er årsaken til de fleste halsbetennelser, ørebetennelser og bihulebetennelser og alle forkjølelser. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egenhånd. Antibiotika har ingen effekt på virus og fører heller ikke til lindring av barnets plager.

Også mange bakterielle infeksjoner går over av seg selv uten bruk av antibiotika. Ved de fleste infeksjoner anbefales det å se situasjonen an i 2 – 3 dager.

Når antibiotika er nødvendig

Når legen har vurdert at barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika, er det viktig at hele kuren gjennomføres slik legen har bestemt. Dersom barnet ikke fullfører antibiotikakuren, vil bare noen av bakteriene utryddes. De mer motstandsdyktige vil kunne overleve, formere seg og blir flere.