Ernæring og kjøkkendrift

Ernæring og kjøkkendrift tilbyr mat av høy kvalitet til kommunens virksomheter, institusjoner, boliger og kafeteriaer. Virksomheten gir i tillegg veiledning og kurs innen ernæring, hygiene og mattrygghet.

Tjenestene tilbys både internt i kommunen og ut til private aktører.

Virksomheten har produksjonskjøkken i Drammen, Mjøndalen, Solbergelva og Svelvik.

Vi tilbyr

Vær så god

Eksempler hentet fra menyen.