Ernæring og kjøkkendrift

Ernæring og kjøkkendrift tilbyr mat av høy kvalitet til kommunens virksomheter, institusjoner, boliger og kafeteriaer. Virksomheten gir i tillegg veiledning og kurs innen ernæring, hygiene og mattrygghet.

Tjenestene tilbys både internt i kommunen og ut til private aktører.

Virksomheten har produksjonskjøkken i Drammen, Mjøndalen, Solbergelva og Svelvik.

Vi tilbyr

Kontakt

Virksomhetsleder: Jarle Kristoffersen, tlf. 400 11 177

Åpningstider

  • Mandag - fredag: kl. 08-14.00

Vær så god

Eksempler hentet fra menyen.