Klinisk ernæringsfysiolog ved virksomhet Ernæring og Kjøkkendrift arbeider ut mot kommunen og bistår med undervisning og kostholdsveiledning til grupper. Virksomheten tilbyr også undervisning og veiledning innen hygiene og mattrygghet.

Kostholdsveiledning

 • Klinisk ernæringsfysiolog er autorisert helsepersonell og kan bistå med undervisning og kostholdsveiledning til grupper.
 • Aktuelle emner kan for eksempel være:
 • Kostråd og næringsstoffanbefalinger til ulike grupper
 • Sykdomsrelatert underernæring
 • Kosthold ved forskjellige sykdommer
 • Råd ved allergi eller intoleranse

Undervisning og veiledning innen hygiene og mattrygghet

 • Hygiene under mathåndtering
 • Sykdomsfremkallende bakterier som kan forårsake matforgiftning
 • Vekstvilkår for bakterier
 • Temperaturstyring
 • Forebyggende tiltak
 • Innføring i internkontroll (IK-Mat)


Ta kontakt ved ønske om undervisning eller veiledning. 

E-post: Drammen.kjokken@drammen.kommune.no