Etikkrådet for helse og omsorg

Etikkrådet for helse- og omsorg er et formelt oppnevnt og tverrfaglig råd i Drammen kommune, opprettet høsten 2021. Etikkrådet er et rådgivende organ. Vi behandler ikke klagesaker og fører ikke tilsyn, men skal hjelpe til med å vurdere og drøfte vanskelige etiske spørsmål og dilemmaer innenfor tjenestene i helse og omsorg.

Bilde av medlemmer i etikkrådet

Hvem kan kontakte etikkrådet?

Brukere, pårørende og ansatte i helse og omsorg kan ta kontakt med oss i rådet. Alle saker blir gjennom samtaler kartlagt og vurdert før de eventuelt tas inn til drøfting i rådet.

Hvordan kontakter du oss?

Send en e-post med din kontaktinformasjon og noen få linjer om saken til etiskraad@drammen.kommune.no.

Unngå å skrive personidentifiserende informasjon i e-posten. Du kan også ta kontakt direkte på telefon til leder eller sekretær.

Hvem er vi?

Etikkrådet er tverrfaglig sammensatt. To av medlemmene er innbyggerrepresentanter og tre av medlemmene er oppnevnt etter forslag fra paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Drammen og omegn Tros- og livsynsforum (DOTL). De øvrige medlemmene er ansatt i helse og omsorg i Drammen kommune

Medlemmer

Arbeidsutvalget

 • Britta Bech Gulbrandsen (leder)
 • Tom Ovind (nestleder)
 • Hege Kylland (nestleder)
 • Brynjar Thorgersen Nyborg (sekretær)

Eksterne medlemmer

 • Bjørg Landmark
 • Sukhvinder Singh Jhotti
 • Toril Krogsund
 • Carl Tollef Solberg

Interne medlemmer

 • Anette Wilhelmsen Stokke
 • Cathrine Enstrøm Simonsen
 • Kirsti Oline Aas Olsen
 • Linn Lesjø
 • John David Johannessen

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunene

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd bidrar på ulikt vis til systematisk etikkarbeid i kommunehelsetjenesten. På sidene til Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo finner du oversikt og etiske komiteer og råd i andre kommuner, arbeidsmåter, årsrapporter samt nyttige ressurser for medlemmer.