Informasjon på flere språk

Frisklivssentralen har utarbeidet en enkel brosjyre om sentralen som også er oversatt til polsk, arabisk og tyrkisk.

Kontakt

  • E-post:
  • Samtaler kan gjennomføres på tre ulike steder i Drammen kommune:
    • Strømsø telefon: 951 71 102
    • Mjøndalen telefon: 915 76 214
    • Svelvik telefon: 409 02 246
  • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
  • Besøksadresse: Schwartsgt. 6, Idrettens hus, inngang B