Informasjon på flere språk

Informasjon på flere språk

Frisklivssentralen har utarbeidet en enkel brosjyre om sentralen som også er oversatt til polsk, arabisk og tyrkisk.

Kontakt

  • E-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no
  • Telefon, Friskliv fysisk aktivitet og kosthold. 951 71 102
  • Telefon, Friskliv røykeslutt: 940 10 075
  • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
  • Besøksadresse: Schwartsgt. 6, Idrettens hus, inngang B