Bråta fysioterapi

  • Elin Panzer (fysioterapeut) : tlf. 915 99 568
  • Geir Eithun (fysioterapeut, idrettsfysiolog Msc) tlf. 906 79 903

Besøksadresse

Bråtaveien 2
3050 Mjøndalen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no