Drammen fysioterapi

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

  • Martin Feldt (fysioterapeut)
  • Ingrid Snøbohm Skogdal (fysioterapeut)
  • Janne Gunnerud (fysioterapeut)
  • Jens Martin Støten (fysioterapeut)
  • Ola Tveitan Østvold (fysioterapeut)
  • Silje Revå Kristensen (fysioterapeut)
  • Even Hammerborg (fysioterapeut)
  • Frode Simensen (fysioterapeut)
  • Tor Arne Kalstad (idrettsfysioterapeut)
  • Tove Ailin Bjerke Østvold (fysioterapeut)

www.drammenfysioterapi.no

hjerteog idrett.no

Telefon

32 82 34 14

Besøksadresse

Vårveien 25
3024 Drammen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no