Svelvik fysikalske institutt

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

  • Pål Grepperud (fysioterapeut)
  • Therese  Ursin Volden (fysioterapeut)

Telefon

916 63 488

Besøksadresse

Storgata 92
Svelvik

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no