Trimmen fysikalske

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

 • Anne Cecilie Thomle (fysioterapeut)
 • David Aronsen (fysioterapeut, spesialist innen klinisk ortopedisk fysioterapi)
 • Marius Jensen Hoel (manuellterapeut)
 • Jostein Friberg Hansen (fysioterapeut)
 • Katrine Sandnes (fysioterapeut)
 • Marit Haldorsen (fysioterapeut)
 • Marius Lind Stenhaug (manuellterapeut)
 • Mette Halvosen (fysioterapeut)
 • Ole Tufte (fysioterapeut)
 • Ove Tufte (fysioterapeut)
 • Ingrid Elin Hatlelid (psykomotorisk fysioterapeut)
 • Robert Kouwenhoven (manuellterapeut)
 • Somajeh Kiani (fysioterapeut)
 • Tore Høgli (fysioterapeut)
 • Vegard Sneve Guttormsen (fysioterapeut)
 • Vibeke Jones (idrettsfysioterapeut)
 • Åsmund Andersen (manuellterapeut)

www.trimmen.no

Telefon

32 86 05 00

Besøksadresse

Erik Børresens Allé 6
3015 Drammen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no