Administrasjon og kontakt med kommunen

Det er mye å huske på ved siden av det rent faglige når du er fastlege. Derfor samler vi en del praktisk informasjon her.

For tilbakemeldinger om nettsiden eller andre spørsmål: Ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no

For generelle henvendelser til fastlegeadministrasjonen i kommunen: Mfv@drammen.kommune.no

Vakttelefon kommuneoverleger (kl. 9-21 alle dager): 32047270

Permisjonssøknad sendes til: medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no.      Søknaden skal inneholde kortfattet begrunnelse, tidsperiode søknaden gjelder og prosent av stillingen det søkes permisjon for.  Inntak av vikar skal varsel kommunen. Navn, kontaktinfo til vikar og kopi av vikaravtale oversendes til kommunen på samme e- post adresse så snart det er på plass. ASA 4310 inneholder regelverk rundt permisjon.

 Ønske om endring av listetak: send epost til medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no

Autorisasjon, utdanning, godkjenning

Spesialistutdanning for leger. LIS 1 erstatter turnustjeneste i kommunene

Attest for allmennmedisinsk virksomhet

Krav til fastlegevikar (Helfo) (se også Permisjonssøknad over)

Forside - Allmennleger i spesialisering (ALIS)

 

  • Tillitsvalgt for fastlegene: Christine Hesla Høyem
  • LSU-representanter:
    • Fastleger: Christine Hesla Høyem, Torbjørn Jeppessen, Ellen  Ræstad Iversen, Henriette Skaar
    • Fra kommunen: Virksomhetsledere: Medisinskfaglig virksomhet John David Johannessen, Legevakt Hilde Fosnæs, Psykisk helse og rus Øyvind Schefte, virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester Anette Kristine Petersen. Kommuneoverleger: Kaia Høivik og Ingeborg Johannessen
  • Fastlegerepresentant for tildelinger av fastlegehjemler: Christine Hesla Høyem