Til nye fastleger og vikarer

Her finner du som fastlege kontaktinformasjon til medisinskfaglig virksomhet og kommuneoverlege.

Velkommen som fastlege i Drammen! 

Huskeliste før oppstart:  

 • Bestille Buypass kort:  Husk å undersøke med journalleverandør mtp kompatibilitet mv.    
 • Avtale med HELFO om direkteoppgjør :  
  • Dette gjør du i Altinn: Inngå eller endre avtale i Altinn  
  • Følgende vedlegg legges inn i søknaden:    
 • Sørg for å ha arbeidsklær og utstyr du trenger for arbeidsdagen. Legestempel  bestilles enkelt på nett

Drammen legevakt 
Når du tilsettes, sender vi din kontaktinformasjon til Drammen legevakt. De vil ta kontakt med deg vedrørende vakter og opplæringsvakter.

Har du spørsmål, kan du kontakte Monica Andersen, bemanningskonsulent ved legevakten: Monica.Andersen2@drammen.kommune.no 
 

Nettsider med viktig og nyttig informasjon:  
Ny i Helfo - Helfo - for helseaktører 
Forside - Allmennleger i spesialisering (ALIS) 
For fastleger og andre henvisere - Vestre Viken 
PKO-nytt og Praksisnytt - Vestre Viken 

 

Drammen kommune jobber for å være en kommune der det er attraktivt å være fastlege. Vi tilbyr ALIS- avtaler med finansiert og tilrettelagt spesialiseringsløp allmennmedisin.

Leger i ny spesialiseringsordning for allmennmedisin, får tilbud om ALIS- tilskudd. Dette innebærer blant annet kompensasjon av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningens utdanningsfond og praksiskompensasjon ved fravær i praksis grunnet utdanningsaktiviteter.

Kommunen legger også til rette for nødvendig praksis eller hospitering i andre kliniske allmennmedisinske oppgaver enn åpen uselektert praksis, som sykehjem, helsestasjon mv; og har et samarbeid med Vestre Viken om tilrettelegging for praksis i helseforetak.

For mer informasjon, kan du ta kontakt på mfv@drammen.kommune.no eller direkte til ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no  

Du vil få: 

 • utarbeidet plan for spesialisering i allmennmedisin 
 • tildelt individuell veileder 
 • tilbud om ALIS- avtale som innebærer at du får dekket utgifter til spesialistutdanningen 
 • tildelt utdanningsplan i kompetanseportalen (dossier) dersom du ikke allerede har dette.  

Om kompetanseportalen:  

 • Hvis du ikke har bruker fra før, må du registrere deg. 
 • Velg Ingeborg Johannessen som leder dersom du ikke har fått annen beskjed. 
 • Du anbefales å registrere læringsaktiviteter og sende disse til godkjenning regelmessig. 
 • De fleste læringsmål skal godkjennes i siste halvdel av spesialistutdanningen, eller ved bytte av arbeidsplass. 

Har du tekniske problemer, kontakt brukerstøtte for kompetanseportalen på 94815749.