Til fastleger februar 2024-1

Hei alle fastleger og fastlegevikarer i Drammen, 

Først en viktig melding fra sykehuset om nedetid for DIPS helgen 9.2- 11.2: 
Vestre Viken bytter nå journalsystem fra DIPS til DIPS arena. Dette gjøres mellom fredag 09. februar kl 18 og søndag 11. februar. I denne perioden vil ikke Vestre Viken kunne lese elektroniske meldinger fra eksterne samhandlingsparter, dette gjelder henvisninger, dialog- og PLO meldinger.  Meldinger sendt i løpet av helgen bli importert når DIPS er tilbake i drift. Radiologiske henvisninger i Interactor går som vanlig.

For øyeblikkelig hjelp pasienter innebærer dette at henvisning og medisinliste i denne perioden må skrives ut og sendes med pasienten til sykehuset. 
Kommende uke bør man kontrollere at elektroniske meldinger sendt i helgen er kvittert ut som mottatt. Meldinger som sendes ut fra sykehuset etter byttet forventes å gå som normalt. Hvis man ikke mottar noen epikriser fra mandag bør man vurdere feilsøking.

Videre følger informasjon om: 

  1. Samarbeid mellom legevakt og fastleger
  2. Hjemmetjenesten overfører flere multidosebrukere fra kommunal til privat multidose avtale. 
  3. Fortsatt noen få ledige plasser på SKIL kvalitetsseminar skrøpelige eldre  (emnekurs med praksiskompensasjon)
  4. Nye nasjonale veiledere om stråleskade og om forhåndssamtaler
  5. Eksterne arrangement

1. Minner om samarbeidsavtale mellom fastleger og Drammen legevakt (avtalen ligger under "samhandling med andre tjenester"). Det er viktig at denne formidles internt på legekontorene, også til deres ansatte.

Viktige poeng: 

  • Akutt fravær som medfører behov for bistand fra legevakt for å håndtere øyeblikkelig hjelp meldes til legevaktens telefonnummer for samarbeidende helsepersonell: 32254171. 
  • Pasienter bes kontakte legevakta per telefon 116117. Legevakta triagerer på vanlig måte for å vurdere om det er behov for legetime samme dag eller ikke. 

2.  Viktig informasjon fra hjemmebaserte tjenester: 
Hjemmetjenesten opplever et økende press på tjenestene og har i den forbindelse gjennomgått alle oppgaver som til nå ha vært utført. Her ser vi at det ikke er alle oppgaver som skal ligger til tjenesten. Dette gjelder blant annet for utkjøring av mulitdose. 
Pasienter som kun trenger bistand til dosering og/eller få levert legemidlene sine på døra, vil bli henvist til å bli multidose privatkunde på apoteket. 
Dette er en oppgave hvor hjemmetjenesten ikke har hatt noe ansvar for legemiddelhåndteringen, altså en rent transport oppdrag. Dette er en oppgave vi fremover ikke vil utføre. 
Om de har utfordringer med å få hentet multidosen sin selv, så kan denne transporttjenesten tilbys av følgende apotek:

Vitusapotek  Åssiden- Betzy Kjelsbergsvei 263
Vitusapotek  Landfalløya- Landfalløya 109
Boots apotek Drammen legevakt- Rosenkrantzgata 17

3.    Sees vi på gratis emnekurs? 
Så langt er flere enn 110 personer påmeldt SKIL kvalitetsseminar med tema skrøpelige eldre. Flere enn 60 av de påmeldte er fastleger og i overkant av 20 ansatte på fastlegekontor. Vi gleder oss! 
Det er fortsatt mulig å melde seg på den 18.4 eller 23.4. Informasjon og lenke til påmelding finner dere her:   18. april 2024     23. april 2024  (Overskrift i dokumentene er endret fordi det nå er åpnet for at kommunalt ansatte i andre tjenester også melder seg på. Innholdet er det samme.)


4.    Nye nasjonale veiledere: 
Stråleskade – veiledning til leger ved mistanke om akutt stråleskade - Helsedirektoratet
Forhåndssamtaler - Helsedirektoratet

5.    Eksterne arrangement: 
Helsedirektoratet, webinar: Normens skyveileder - Bli med på en skyreise! 
Tid: 14. februar 2024, kl. 9:00–10:00. Hva må man egentlig tenke på når man skal anskaffe og ta i bruk en skytjeneste, og hvilke vurderinger må egentlig gjøres?
Vil du se på veilederen allerede nå, finner du den på Normen nettsider

Digital onsdagslunsj med Modum Bad
Tid:  21. februar, kl. 11.30 til 12.00. Tema: Depressive lidelser
Du får møte noen av våre dyktige behandlere i Avdeling for depressive lidelser som vil gi deg informasjon om:
•    Vårt behandlingstilbud
•    Henvisning
•    Vilkår for innleggelse
•    Vårt pilotprosjet  til unge, som kombinerer behandling og arbeidspraksis
Du får anledning til å stille spørsmål.