Til fastleger februar 2024-2

Hei alle fastleger og fastlegevikarer, 

Takk for enda en uke der du har gjort en uvurderlig jobb for mange av dine pasienter! 

Ser fram til å se mange av dere på kvalitetsseminarer (emnekurs) i april. Fordelt på de 3 dagene er totalt 68 fastleger og 26 ansatte på fastlegekontor er påmeldt. I tillegg kommer rundt 100 kommunalt ansatte, blant annet fra hjemmesykepleien. Dette blir både nyttig og hyggelig. 

Her følger en del viktig informasjon, som jeg ikke synes kan vente til mars:

 • Innføring av HPV genotyping i Livmorhalsprogrammet (Lp)
 • Informasjon om fagteam i hjemmebaserte tjenester 
 • Har du behov for vikar?
 • Ny Rammeavtale for fastlegeordningen gjeldende fra 1.4-24
 • Husk at næringsmidler må skrives på resept for at Helfo kan dekke utgiftene

Innføring av HPV genotyping i Livmorhalsprogrammet (Lp)

Se vedlagte informasjonsskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Kort oppsummert: 

 • Alle kvinner som tester positivt for HPV, vil nå få tilbud om en mer persontilpasset oppfølging basert på HPV genotype.
 • Helse Sør-øst har innført tilbudet.
 • Prøvene tas på samme måte som før, og sendes fortsatt til Ous/ Radiumhospitalet: GetFileDocument (ous-hf.no)
 • Det vil fortsatt være laboratoriene som gir beskjed til lege om hvordan kvinnen skal følges opp. Endrede anbefalinger i prøvesvar fra dem omfatter bl.a. at alle HPV 16 positive kvinner henvises rett til gynekolog uavhengig av cytologisk resultat. 

Informasjon om fagteam i hjemmebaserte tjenester 

Se under samhandling på denne siden for mer detaljert informasjon.

 • Fagteam består av kreftkoordinator, hukommelsesteam og allmennsykepleiere.
 • De er organisert uavhengig av hjemmesykepleien. Allmennsykepleierne kan bistå både hjemmesykepleien og fastleger med pasienter som har komplekse behov. 
 • Allmennsykepleiere følger særlig opp pasienter som har vanskelig for å komme seg til fastlege.
 • Fastleger kan henvise til fagteam ved bruk av PLO- meldinger (til hjemmesykepleien for de som har det, eller til saksbehandling for de som ikke har hjemmesykepleie) 

Har du vikarbehov?

Du kan ta kontakt med Ingeborg Johannessen eller Merete Kristiansen i så fall. Vi blir med jevne mellomrom kontaktet av leger som ønsker deltids- eller fulltids- vikariat, og kan videreformidle kontaktinformasjon. 

Ny Rammeavtale for fastlegeordningen gjeldende fra 1.4-24

Det er noen større strukturelle endringer, f.eks. er «hjemfall av fastlegeavtale ved rekrutteringsutfordringer» innført:
Revidert rammeavtale for næringsdrivende fastleger (legeforeningen.no)
rammeavtale-mellom-legeforeningen-og-ks-om-fastlegeordningen-i-kommunene-2024-2025.pdf

Husk at næringsmidler må skrives på resept for at Helfo kan dekke utgiftene

Næringsmidler er reseptfrie, men for å få dekket utgiftene fra Helfo, må de være kjøpt på resept. Det gjelder også hvis pasienten kjøper næringsmidlene mens de venter på et vedtak fra Helfo. 

Det betyr at pasienten ikke vil få dekket utgifter til næringsmidler som er kjøpt uten at de samtidig er register på en resept.

Helfo mottar søknader om refusjon av utgifter til næringsmidler som er kjøpt uten at det er registret som resept. Helfo minner derfor om at det er et krav om at næringsmiddelet er kjøpt på resept. 

Dersom pasienten får innvilget næringsmidler på blå resept, kan de søke om refusjon enten de har hatt utgifter før eller etter at de fikk vedtaket fra Helfo. Legen må skrive resept som er i samsvar vedtaket fra Helfo.