Til fastleger mars 2023

Håper flere av dere ser fram til velfortjent avkobling fra jobb i påskeferien😊 Her følger en del nyttig informasjon om:

 1. NAV har endret oppfølging av sykemeldte.
 2. RMU 2024- Retningslinje for Samhandling og oppgavefordeling mellom leger i   kommunene og sykehusleger.pdf
 3. Ny retningslinje for fødselsomsorgen
 4. Informasjon om CRUX og CRUX Bergfløtt: Privat behandlingstilbud medavtale HSØ for psykose- spekter lidelser
 5. Har dere lyst og mulighet til å ha praksisstudent fra UiO på fastlegekontoret? 

 

 1. NAV Vest-Viken har endret sin praksis i å følge opp sykmeldte. 
  Fra 1. februar 2024 innfører NAV-kontorene i regionen en metode som gir veilederne mulighet til systematisk og treffsikkert å identifisere og prioritere sykmeldte som trenger hjelp for å beholde eller skaffe arbeid mens de mottar sykepenger. Endringene vil ikke medføre noen endringer i fastlegenes praksis, men innebærer likevel en dreining som vi håper dere vil merke på sikt med bl.a. færre henvendelser fra NAV i sykepengesaker. 
  Les mer her: NAV endrer sin praksis i å følge opp sykmeldte fra 1.   februar 2024 i Vest-Viken (cloud.microsoft)
 2. Vestrevikens samarbeidsutvalg har besluttet retningslinjer for samhandling og oppgavefordeling mellom leger i kommune og sykehusleger
 3.  Ny nasjonal retningslinje for fødselsomsorgen: Fødselsomsorgen - Helsedirektoratet. 

  Nytt i retningslinjen: 

  - rutiner for bemanning av jordmødre i fødeinstitusjoner 
  - anbefaling om pasientinformasjon og –medvirkning når fødselshjelpen haster 
  - forslag til organisering av hjemmefødsel i offentlig regi 
  - igangsettelse av svangerskap som har passert termin – bemerk at tidspunkt for første kontroll etter termin er fremskyndet til tidsrommet 4-7 dager etter termin. Dette er også endret i retningslinjen for svangerskapsomsorg. 
  - noen endringer av seleksjonskriteriene ved fødeinstitusjonsnivåene

 4. Stiftelsen CRUX og CRUX Bergfløtt behandlingssenter tilbyr behandling til pasienter i psykose- spekteret og er et supplement til DPS. De er ikke del av «en vei inn», og ønsker flere henvisninger fra fastleger. Tilbudet deres omfatter en poliklinikk i Drammen sentrum samt har en døgnavdeling i Lier med 15 sengeplasser. Stiftelsen har løpende avtale med Helse Sør-Øst, og pasienter betaler pr konsultasjon frem til frikort. Se vedlagte brosjyre for mer informasjon.  

 5. Behov for flere praksisplasser 5. års medisinstudenter ved UiO 
  Medisinstudenter på 10. semester i Oslo har 12 ukers obligatorisk klinisk praksis hvorav 6 uker i primærhelsetjenesten hos en fastlege og 6 uker på lokalsykehus. Det er to praksisperioder med ulike studenter i løpet av et semester; og to semestre i løpet av ett år. 
   For mer informasjon kan dere ta kontakt med koordinator av praksisperioden ved UiO: Tanzila Borisovna Gagieva : t.b.gagieva@medisin.uio.no