Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet.

Du søker om mestrings- og trygghetsskapende teknologi via tjenestetildeling og koordinerende enhet.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Trygghetspakken

Trygghetspakken inneholder trygghetsalarm, røykvarsler og digital nøkkelboks. Pakken kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon. 

I 2021 har Drammen kommune økt satsningen med mestrings- og trygghetsskapende tjenester, og vil gradvis skifte til ny 4G trygghetsalarm via vår nye leverandør Tellu IoT. Samtidig med ny trygghetsalarm vil man også montere røykvarslere. Tellus montører fra Assistent Partner vil kunne komme til å kontakte innehavere av trygghetsalarmer ved feil på utstyr. Dersom det kun er strømbortfall vil man sjekke om strømkontakt kan settes inn igjen over telefon, for andre feil på trygghetsalarmen ønsker montøren å avtale tid for et servicebesøk for å skifte ut trygghetsalarmen. Montørene har alltid på seg jakker med Assistent Partners logo, og ID-kort som kan fremvises ved ønske om dette.

Trygghetspakken innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste du må betale for etter satsene for trygghetspakke som også inkluderer røykvarsler og nøkkelboks.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som du bærer på deg og som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme. Trygghetsalarmen er vanntett og kan dermed brukes for eksempel når man dusjer.

Trygghetsalarmen er tilkoblet telefonnettet. Varslingen går direkte til en alarmsentral som igjen kontakter hjemmesykepleien. Du kan knytte røykvarsler direkte til alarmen.

Nøkkelboks

For at hjemmetjenesten skal kunne rykke ut og hjelpe, må de kunne låse seg inn til deg. Derfor vil det bli montert en nøkkelboks ved inngangsdøren din. Vi ber deg ha klar en ekstra nøkkel som skal ligge i nøkkelboksen. Bor du i blokk eller i flermannsbolig, må det i tillegg monteres en nøkkelboks på utsiden av bygget. Dersom du har en nøkkelboks fra før, vil kun låsesylinderen i boksen bli byttet ut.

Hjemmetjenesten åpner nøkkelboksen med sin mobiltelefon. Kun autorisert helsepersonell i hjemmetjenesten kan gjøre dette. Selv skal du bruke din egen nøkkel som i dag.

Røykvarsler

For å øke tryggheten kan du også få røykvarsler. Denne er knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Dersom røykvarsleren blir utløst, vil responssenteret kontakte deg via trygghetsalarmen. Dere vil da kunne snakke sammen. Dersom det er røykutvikling eller brann i boligen din, varsler responssenteret brannvesenet.

Hvis boligen din går over flere etasjer, eller du har en stor bolig, kan det være behov for flere røykvarslere for å oppnå tilstrekkelig dekning. Dette kan du få tilbud om hvis du ønsker det.

Sensorer som kan kobles til trygghetspakken

Kommunen kan tilby flere teknologiske løsninger utover trygghetspakken. Det er løsninger som kan bidra til at du mestrer hverdagen og bevarer din selvstendighet. De tjenestene som det i dag er mulig å legge til trygghetspakken er:

Døralarm

 • har en magnetbryter som gjør at alarmen utløses når døren åpnes
 • nyttig for personer som går ut på natta
 • kan kombineres med lokaliseringsteknologi
 • kan varsle hvis du ikke har åpnet døren på en stund
 • kan tilpasses den enkeltes behov

Fallalarm

 • monteres på armen, er vanntett og ser lik ut som en vanlig alarmknapp med en hvit ring på lokket
 • registrerer brå fall – registrerer ikke sakte fall
 • sender alarm idet fallet har oppstått slik at personen kan få
  nødvendig hjelp

Bevegelsessensor

 • en ekstra sikkerhet der trygghetsalarm og/eller fallalarm ikke dekker behovet
 • kan monteres flere steder i huset etter behov
 • sensoren kan oppdage bevegelse på opp til fire meters avstand
 • varsler også hvis du ikke er aktiv på en stund

Lokaliseringsteknologi med GPS

Lokaliseringsteknologi kan bidra til økt trygghet, frihet og selvstendighet. Ved hjelp av GPS-teknologi kan pårørende og helsepersonell finne deg dersom du ikke finner hjem igjen.

GPS-enheten settes opp slik at den definerer hvem som varsles ved ulike hendelser. Varsler sendes til responssenteret. Pårørende/andre kan også delta i varslingskjeden.

Tjenesten bidrar til:

 • rett hjelp til rett tid
 • utsettelse av behov for ytterligere tjenester
 • trygghet for pårørende og ansatte

Medisineringsstøtte

Elektronisk medisindispenser er et teknologisk hjelpemiddel som minner deg på å ta rett medisin til rett tid. Du får beskjed om å ta medisinen ved hjelp av tale og tekst til avtalt tidspunkt. Ved et enkelt trykk på en knapp på dispenseren mottar du medisinen din.

Dispenseren sender varsel til hjemmetjenesten, pårørende eller responssentertjenesten dersom medisiner ikke tas til avtalt tid.

Responssenter

Alle sensorer og alarmer blir koblet opp mot et responssenter. For deg betyr det at det er kvalifisert helsepersonell som vil besvare alarmer og varsler fra deg. Operatørene vil avklare årsaken til alarmen og vurdere om det er nødvendig å varsle hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, pårørende eller andre. Hjemmetjenesten blir oppringt av responssenteret og kommer hjem til deg når det er behov for det.

Responssentertjenesten er åpen hele døgnet, hele året. De følger hele tiden med på at trygghetsalarmen fungerer slik den skal.

Hvis du får innvilget sensorer som fallalarm, døralarm etc., vil også de kobles til responssentertjenesten.