Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg best mulig i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet.

Du søker om mestrings- og trygghetsskapende teknologi via tjenestetildeling og koordinerende enhet. Her kan du også melde om feil på enheten du har mottatt. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Trygghetspakken

Trygghetspakken inneholder trygghetsalarm, røykvarsler og digital nøkkelboks. Du kan lese mer om den enkelte enhet under. Pakken kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon.  
 
Trygghetspakken innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste det kan kreves egenandel for etter satsene for trygghetspakke. Du betaler for trygghetspakken fra og med den måneden den blir installert og ut den måneden den blir demontert.

Montører fra Assistent Partner monterer opp utstyret og vil også kontakte innehavere av trygghetsalarmer ved feil på utstyr. Dersom det kun er strømbortfall vil man sjekke om strømkontakt kan settes inn igjen over telefon. For andre feil på trygghetsalarmen ønsker montøren å avtale tid for et servicebesøk for å skifte ut trygghetsalarmen. Montørene har alltid på seg klær med Assistent Partners logo, og ID-kort som kan fremvises ved ønske om dette. 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som du bærer på deg og som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme. Trygghetsalarmen er vanntett og kan dermed brukes for eksempel når du dusjer.

Nøkkelboks

For at hjemmetjenesten skal kunne rykke ut og hjelpe, må de kunne låse seg inn til deg. Derfor vil det bli montert en nøkkelboks ved inngangsdøren din. Bor du i blokk eller i flermannsbolig, må det i tillegg monteres en nøkkelboks på utsiden av bygget. Har du kodelås på døren må koden evt. nøkkelbrikke legges i nøkkelboksen.

Hjemmetjenesten åpner nøkkelboksen med sin mobiltelefon. Kun autorisert helsepersonell i hjemmetjenesten kan gjøre dette. Selv skal du bruke din egen nøkkel som i dag. Du må ha en ekstra nøkkel klar før trygghetsalarm kan monteres.

Røykvarsler

For å øke tryggheten anbefales også montering av røykvarsler selv om du har dette fra før. Denne er knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Dersom røykvarsleren blir utløst, vil responssenteret kontakte deg via trygghetsalarmen. Dere vil da kunne snakke sammen. Dersom det er røykutvikling eller brann i boligen din, varsler responssenteret brannvesenet. Montør vil vurdere om det er behov for flere røykvarslere i din bolig.

Sensorer som kan kobles til trygghetspakken

Kommunen kan tilby flere teknologiske løsninger utover trygghetspakken. Det er løsninger som kan bidra til at du mestrer hverdagen og bevarer din selvstendighet. De tjenestene som det i dag er mulig å legge til trygghetspakken er:

Døralarm/bevegelsessensor

Døralarm/bevegelsessensor settes opp ved/på den enkelte dør der det er behov for at det skal varsles om at du (beboer) går ut.

Fallalarm

Fallalarmen bæres på armen.  Den fungerer som en vanlig trygghetsalarm, men kan i tillegg registrere brå fall. Enheten sender da alarm i det fallet har oppstått slik at du får nødvendig hjelp.  Alarmen er vanntett slik at du kan dusje med den.

Ulike sensorer fra NAV hjelpemiddelsentral kan også kobles til trygghetsalarmen. Ved spørsmål, ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet.

Responssenter

Alle sensorer og alarmer blir koblet opp mot et responssenter. For deg betyr det at det er kvalifisert helsepersonell som vil besvare alarmer og varsler fra deg. Operatørene vil avklare årsaken til alarmen og vurdere om det er nødvendig å varsle hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, pårørende eller andre. Hjemmetjenesten blir oppringt av responssenteret og kommer hjem til deg når det er behov for det.

Responssentertjenesten er åpen hele døgnet, hele året. De følger hele tiden med på at trygghetsalarmen fungerer slik den skal.

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Varslings- og lokaliseringsteknologi kan bidra til økt trygghet, frihet og selvstendighet når du beveger deg utendørs. Enheten vil bare fungere i områder hvor du har mobildekning. Kommunen tilbyr både mobil trygghetsalarm og GPS. Tjenestene er gratis.

Mobil trygghetsalarm

Mobil trygghetsalarm er en alarmenhet du tar med deg når du skal ut. Du kan selv utløse alarmen dersom du har behov for hjelp. Kommunen vil da kunne søke opp din posisjon og hjelpe deg.

GPS

GPS er til deg med kognitiv svikt/orienteringsvansker. GPS er en alarmenhet du tar med deg når du skal ut. Ved hjelp av GPS kan pårørende og helsepersonell finne deg dersom du ikke finner hjem igjen. GPS-enheten settes opp slik at den definerer hvem som varsles ved ulike hendelser. Varsler sendes til responssenteret. Pårørende/andre kan også delta i varslingskjeden, hvis ønskelig.

Medisineringsstøtte

Dersom du har utfordringer med å ta de riktige medisinene til rett tid, kan kommunen bistå med medisineringsstøtte. Kommunen vil vurdere om du kan ha nytte av en elektronisk medisindispenser, som er et teknologisk hjelpemiddel som minner deg på å ta de riktige medisinene til rett tid. Hjemmetjenesten sørger for at det er riktig medisin i medisindispenseren, og vil få et varsel fra dispenseren dersom medisiner ikke tas til avtalt tid. Tjenesten er gratis.

Kommunen har per i dag tre ulike dispensere som tildeles ut fra en vurdering av ditt behov:

Pilly

Pilly er en elektronisk dosett som du enkelt kan ta med deg. Dosetten varsler deg ved hjelp av lys og lyd når du skal ta medisiner. Dispenseren er for deg som har medisiner som ikke kan pakkes i multidose. 

Karie

Karie er en liten elektronisk medisindispenser for deg som har medisinene i multidose. Dispenseren varsler deg ved hjelp av lys, lyd og tale når du skal ta medisiner.

Evondos

Evondos er en større elektronisk medisindispenser for deg som har medisinene i multidose. Dispenseren varsler deg ved hjelp av lys, lyd og tale og  ber deg om å ta medisinene dine. Du kan ved hjelp av denne dispenseren også få andre påminnelser som for eksempel medisiner utenfor multidose eller dagsenter.