Kom i gang

Lurer du på hvordan du kan motvirke søvnvansker, avhengighet, depresjoner, angst eller lav selvrespekt?

Video om søvnvansker

Lær mer om søvn.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Video om depresjon og og negative tanker

Lær mer om depresjon og negative tanker.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Introduksjonskurs

Vil du lære mer om depresjon og negative tanker? Eller om angst og bekymring?

Introduksjonskurset er undervisningsbasert.

Kurset går over to ganger og varer 2,6 time per gang.

Påmelding introduksjonskurs

Video om bekymring og angst

Lær mer om bekymring og angst.

Videoen varer i 35 minutter.

Se video

Introduksjonskurs

Vil du lære mer om depresjon og negative tanker? Eller om angst og bekymring?

Introduksjonskurset er undervisningsbasert.

Kurset går over to ganger og varer 2,6 time per gang.

Påmelding introduksjonskurs

Video om rus og avhengighet

Lær mer om rus og avhengighet.

Videoen varer i 24 minutter.

Se video

Video om problematisk hasjbruk

Lære mer om problematisk hasjbruk.

Det finnes to versjonen, en kortversjon på 3,5 minutter og en fullversjon på 10 minutter.

Se video

Video om grensesetting og selvhevdelse

Lær mer om grensesetting og selvhevdelse.

Videoen varer i 19 minutter.

Se video

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Trenger du veiledning og hjelp til å ta tak i psykiske plager, avhengighet eller rus, ta kontakt med Drammen kommunes.