Lurer du på hvordan du kan motvirke søvnvansker, avhengighet, depresjoner, angst eller lav selvrespekt?

"Kom i gang" - undervisningen er et kommunalt helsetilbud rettet til alle som ønsker å lære mer om psykisk helse. Videoene har en lengde på 20 – 30 minutter. Temaene omhandler søvn, depresjon, angst, grensesetting og selvhevdelse, rus og avhengighet og aktivitet.

Kom på kurs

Delta fysisk på kurset om søvn.

Møt opp på i Wergelandsgate 13 i Drammen. Du trenger ikke påmelding.

Kursdag for Kom i gang-kursene er tirsdager fra kl 12.30-14.30.

Ta kontakt med lavterskelmottaket for å finne ut hvilket tirsdag dette kurset går.

Se kurset på video

Se kurset om søvn på video.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Kom på kurs

Delta fysisk på kurset om depresjon og negative tanker.

Møt opp på i Wergelandsgate 13 i Drammen. Du trenger ikke påmelding.

Kursdag for Kom i gang-kursene er tirsdager fra kl 12.30-14.30.

Ta kontakt med lavterskelmottaket for å finne ut hvilket tirsdag dette kurset går.

Se kurset på video

Se kurset om depresjon og negative tanker på video.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Kom på kurs

Delta fysisk på kurset om bekymringer og angst.

Møt opp på i Wergelandsgate 13 i Drammen. Du trenger ikke påmelding.

Kursdag for Kom i gang-kursene er tirsdager fra kl 12.30-14.30.

Ta kontakt med lavterskelmottaket for å finne ut hvilket tirsdag dette kurset går.

Se kurset på video

Se kurset om bekymring og angst på video.

Videoen varer i 35 minutter.

Se video

Kom på kurs

Delta fysisk på kurset om rus og avhengighet.

Møt opp på i Wergelandsgate 13 i Drammen. Du trenger ikke påmelding.

Kursdag for Kom i gang-kursene er tirsdager fra kl 12.30-14.30.

Ta kontakt med lavterskelmottaket for å finne ut hvilket tirsdag dette kurset går.

Se kurset på video

Se kurset om rus og avhengighet på video.

Videoen varer i 24 minutter.

Se video

Kom på kurs

Delta fysisk på kurset om problematisk hasjbruk.

Møt opp på i Wergelandsgate 13 i Drammen. Du trenger ikke påmelding.

Kursdag for Kom i gang-kursene er tirsdager fra kl 12.30-14.30.

Ta kontakt med lavterskelmottaket for å finne ut hvilket tirsdag dette kurset går.

Se kurset på video

Se kurset om problematisk hasjbruk på video.

Det finnes to versjonen, en kortversjon på 3,5 minutter og en fullversjon på 10 minutter.

Se video

Kom på kurs

Delta fysisk på kurset om grensesetting og selvhevdelse.

Møt opp på i Wergelandsgate 13 i Drammen. Du trenger ikke påmelding.

Kursdag for Kom i gang-kursene er tirsdager fra kl 12.30-14.30.

Ta kontakt med lavterskelmottaket for å finne ut hvilket tirsdag dette kurset går.

Se kurset på video

Se kurset om grensesetting og selvhevdelse på video.

Videoen varer i 19 minutter.

Se video

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Trenger du veiledning og hjelp til å ta tak i psykiske plager, avhengighet eller rus, ta kontakt med Drammen kommunes.