Kom i gang

Lurer du på hvordan du kan motvirke søvnvansker, avhengighet, depresjoner, angst eller lav selvrespekt?

Fra januar 2022 vil Kom-i-gang undervisningen i regi av Psykisk helse og rusarbeid avsluttes og erstattet med Introduksjonskurset som avholdes av Rask psykisk helsearbeid

Introduksjonskurs: – Undervisningsbasert kurs med tema depresjon/negative tanker og angst/bekymring. Kurset går over to ganger (varighet 2 ½ t per gang).

Påmelding introduksjonskurs

Se kurset på video

Se kurset om søvn på video.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om depresjon og negative tanker på video.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om bekymring og angst på video.

Videoen varer i 35 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om rus og avhengighet på video.

Videoen varer i 24 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om problematisk hasjbruk på video.

Det finnes to versjonen, en kortversjon på 3,5 minutter og en fullversjon på 10 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om grensesetting og selvhevdelse på video.

Videoen varer i 19 minutter.

Se video

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Trenger du veiledning og hjelp til å ta tak i psykiske plager, avhengighet eller rus, ta kontakt med Drammen kommunes.