Gulskogen dagsenter

Gulskogen Dagsenter holder til vis à vis Gulskogen Bo- og servicesenter i Rødskoggata 3.

Vårt distrikt er innbyggere som bor på Gulskogen, Strømsø og Fjell.

Hos oss spiser du frokost og middag. Vi legger vekt på at du skal ha en hyggelig og avslappende stund sammen med andre i samme situasjon.

 

Dagsenter for hjemmeboende eldre

Dagsenter er et sosialt tilbud som gir deg som bor hjemme og som har behov for hjelp til å komme deg ut, muligheten til å treffe andre. Her møter du andre hjemmeboende fra ditt nærmiljø. Ved dagsentrene er det ulike aktiviteter. Dagsentrene er åpne på hverdager. Noen har åpent både på dag- og kveldstid. Du blir hentet hjemme og kjørt hjem igjen fra dagsenteret.

Dagsenteret har et mål om å gi et tilbud som er tilpasset dine behov og ressurser og at å delta ved dagsenteret gir deg en god opplevelse. Vårt mål er også opprettholde eller forbedre ditt funksjonsnivå.

Det er viktig å spise sammen og at alle kan delta i praktiske oppgaver rundt maten så lenge de kan.

Bevegelse til musikk, sang og dans, lesegrupper, quiz, spill, forming, baking, film, turer og andakt er eksempler på det vi driver med ved dagsentrene.

Dagsenter kan også være et tilbud når du bor sammen med andre som hjelper deg i hverdagen, og de har behov for avlastning fra sine omsorgsoppgaver.

Hva koster det meg å delta ved et dagsenter?

Har du vedtak om at dagsenter er innvilget som avlastning, er oppholdet gratis.

Hvordan får jeg plass på et dagsenter?

Hvis du vil søke om plass på dagsenter, må du sende en søknad til tjenestetildeling og koordinerende enhet

 

 

Åpningstider

32 04 56 75 

414 98 055

Besøksadresse

Rødskoggata 3
3048 Drammen