Dagsenterene blir gradvis åpnet. Brukere av dagsentertilbudet vil bli kontaktet, slik at de får nøyaktig tidspunkt for oppstart.


Viser 10 av 10 dagsentre

Svelvik dagsenter

Storgaten 102 D, 3060 Svelvik (samme inngang som Strømmenstua dagsenter)  |  Telefon: 409 21 502

Villa Fredrikke

Amtmand Bangs gt 1, 3019 Drammen  |  Telefon: 970 54 867, 409 03 732