Hagatjern

Sandstrand med plenområder. Skiltet fra Hagatjernveien. Gode parkeringsmuligheter med grussti  og 250 meter ned til badeplassen. Offentlig friområde. 

I sommerhalvåret er det badebrygge, festivaltoalett og søppelbøtte ved badeplassen. Noen sesonger er det kioskdrift.

Bilde av vann med strand. Hagatjern. Folk som bader på Hagatjern. Grusvei som leder ned til vann og badestrand. Bilde som viser utsikt over vannet, med steiner inne på grunna.

Nøkkelinformasjon

  • sandstrand
  • badebrygge
  • plen
  • toalett
  • kiosk
  • parkering