Hvalsdammen

Tilrettelagt for bading med stupetårn. Vannet er oppdemmet og bading fra demningen frarådes. Vannet ligger på kommunegrensa mellom Drammen og Lier.

Korteste alternativ til å komme til vannet er å parkere på Årkvisla i Lier kommune. Det er også mulighet å parkere på Landfalltjern og Spiralen, men da blir turen til vannet noe lengre.

Demning og vann.

Nøkkelinformasjon

  • stupetårn
  • demning
  • turområde