Klopptjern

Oppdemmet skogstjern i Finnemarka. En kort, men bratt tur fra toppen av kolonihagene på Strøtvet. Badeplass med sandstrand, benker, bro over til en liten øy og gapahuk. Bading ved damoverløpet er ikke tillatt. 

Friluftstoalett som er HC-vennlig og åpent i sommersesongen.

Bilde som viser utsikt over tjern. Bilde som viser tjern og badebrygge.

Nøkkelinformasjon

  • sandstrand
  • benker
  • paviljong
  • demning
  • turområde
  • søppeldunker
  • benker
  • gapahuk
  • toalett