Leinastranda

Leinastranda ligger like sør for Bergerbukta, ved utløpet av Drammensfjorden, helt sør i Drammen kommune på grensen til Holmestrand kommune. Leinastranda har nydelig utsikt rett sørøst mot Breiangen og utløpet til Rødtangen og mot Oslofjorden.

Fin naturlig østvendt rullesteinsstrand med furuskog i bakkant. Kyststien i Svelvik går forbi badeplassen.

Rullesteinsstrand og utsikt til fjorden. Rullesteinsstrand. Stil i skogen, mellom grønne lauvtrær. Utsikt fra berg ned mot strand.

Nøkkelinformasjon

  • rullesteinsstrand