Åssiden fotballhall

Åssiden fotballhall er en treningshall for fotball, med spilleflate 40 x 60 meter, og tilhørende garderobe og adkomstarealer. Fotballhallen ble ferdigstilt 18. november 2020.  

Frist for å søke treningstid for sesongen 2023-2024 er 1. oktober, 2023. Sesongen varer fra 1. november, 2023 - 30. april, 2024. Treningstider fordeles først til idrettslag under Drammen kommune og Drammen idrettsråd. Ledige timer overføres til strøtimeordningen. 

Søknad om strøtimer og eventuelle spørsmål kan rettes til Ole-Petter Askim Vatne, rådgiver i Anlegg, idrett og natur på e-post ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no

Anlegget brukes av

Åssiden Idrettsforening

Glassverket IF

Solberg SK

Drammen Warriors

Drammen Strong

Drammens Ballklubb

E-post

idrettsanlegg@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Buskerudveien 54
3024 Drammen