Treningstider Åssiden fotballhall

Slik er treningstidene i Åssiden fotballhall fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallen

Faste tider

Frist for å søke treningstid for sesongen 2023-2024 er 1. oktober, 2023. Sesongen varer fra 1. november, 2023 - 30. april, 2024. Treningstider fordeles først til idrettslag under Drammen kommune og Drammen idrettsråd.

Søknadsprosess

Hver klubb sender en felles søknad for de lagene som skal trene i hallen. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette. Søknadsskjemaet fås ved å sende e-post til ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no

Hallen er 40 x 60 meter og kan deles i to. Det kan søkes om både hele hallen og/eller en av banehalvdelene (bane A eller B).
Prisen er kr 1095 per time. En halvdel vil koste kr 575 per time. Prisene justeres opp etter politisk vedtak og gjelder fra 01.01.2024.

Ansvaret for fordelingen, vil ligge i Idrettsavdelingen i samarbeid fotballklubbene i drammen.I etterkant av fristen vil idrettslagene som søker innkalles til et møte hvor det legges opp til
at idrettslagene skal samarbeide om å fordele treningstider. De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene. 

Søknad om faste treningstider, strøtimer og andre eventuelle spørsmål kan rettes til Ole-Petter Askim Vatne, rådgiver i Anlegg, idrett og natur på e-post ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no.