Treningstider Åssiden fotballhall

Slik er treningstidene i Åssiden fotballhall fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallen

Faste tider

Sesongen i Åssiden fotballhall varer fra 1. november-30. april. Treningstider fordeles først til idrettslag under Drammen kommune og Drammen idrettsråd.

Frist for å søke treningstid for sesongen 2024-2025 er 1. mai, 2024. 

Sesongen kan utvides både før og etter sesongen. Før den 1. november og etter den 30. april leies hallen ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 

Søknadsprosess

Hver klubb sender en felles søknad for de lagene som skal trene i hallen. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette. Søknadsskjemaet fås ved å sende e-post til ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no

Hallen er 40 x 60 meter og kan deles i to. Det kan søkes om både hele hallen og/eller en av banehalvdelene (bane A eller B).
Prisen er kr 1145 per time for hel hall. En halvdel vil koste kr 600 per time. Prisene justeres opp etter politisk vedtak og gjelder fra 01.01.2025.

Ansvaret for fordelingen vil ligge hos rådgiver idrett, i samarbeid fotballklubbene i drammen. I etterkant av søknadsfristen vil idrettslagene som søker innkalles til et møte, hvor det legges opp til
at idrettslagene skal samarbeide om å fordele treningstider. De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene. Søknader om strøtimer behandles mellom kl. 9-15 på ukedager.

Søknad om faste treningstider, strøtimer og andre eventuelle spørsmål kan rettes til Ole-Petter Askim Vatne, rådgiver i Anlegg, idrett og natur på e-post ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no.