Treningstider Åssiden fotballhall

Slik er treningstidene i Ørenhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallen

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i oktober måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som blir fordelt tid i fordelingen.   

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 

Fotballhallen

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08.30-09.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Ledig
09.00-09.30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Drammens Ballklubb Ledig
09.30-10.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Drammens Ballklubb Ledig
10.00-10.30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Drammens Ballklubb Privat leietaker
1030-11.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Åssiden IF Privat leietaker
11.00-11.30 Opptatt Ledig Opptatt Ledig Opptatt Åssiden IF Privat leietaker
11.30-12.00 Opptatt Ledig Opptatt Ledig Opptatt Åssiden IF Ledig
12.00-12.30 Opptatt Ledig Opptatt Ledig Opptatt Åssiden IF Glassverket IF
12.30-13.00 Opptatt Ledig Opptatt Ledig Opptatt Åssiden IF Glassverket IF
13.00-13.30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Åssiden IF SK Solberg
13.30-14.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Glassverket IF SK Solberg
14.00-14.30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Glassverket IF Privat leietaker
14.30-15.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Privat leietaker
15.00-15.30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Privat leietaker
15.30-16.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Privat leietaker
16.00-16.30 Åssiden IF Åssiden IF (halv bane) Åssiden IF  Åssiden IF Åssiden IF Privat leietaker - Halve hallen ledig  SK Solberg
16.30-17.00 Åssiden IF Åssiden IF Åssiden IF  Åssiden IF Åssiden IF Privat leietaker - Halve hallen ledig  SK Solberg

17.00-17.30

Åssiden IF Åssiden IF Åssiden IF  Åssiden IF Åssiden IF Privat leietaker - Halve hallen ledig  SK Solberg
17.30-18.00 Åssiden IF Drammen Strong + Åssiden IF Åssiden IF  Åssiden IF

Stoppen

Privat leietaker - Halve hallen ledig  SK Solberg
18.00-18.30 Glassverket IF Drammen Strong + Åssiden IF SK Solberg SK Solberg Stoppen Ledig SK Solberg
18.30-19.00 Glassverket IF Glassverket IF SK Solberg SK Solberg Ledig Ledig Privat leietaker
19.00-19.30 Glassverket IF + SK Solberg Glassverket IF SK Solberg Drammen strong + SK Solberg Ledig Ledig Privat leietaker
19.30-20.00 SK Solberg Glassverket IF SK Solberg Drammen strong + SK Solberg Privat leietaker Ledig Privat leietaker
20.00-20.30 SK Solberg Åssiden IF SK Solberg SK Solberg Privat leietaker Ledig Åssiden IF
20.30-21.00 Glassverket IF Åssiden IF  SK Solberg Åssiden IF Privat leietaker Ledig Åssiden IF
21.00-21.30 Glassverket IF Åssiden IF  SK Solberg Åssiden IF Ledig Ledig Åssiden IF
21.30-22.00 Glassverket IF Åssiden IF  SK Solberg Åssiden IF Ledig Ledig Ledig

Gymsalen

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08.30-09.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
09.00-09.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
09.30-10.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
10.00-10.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Drammen bordtennis
1030-11.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Drammen bordtennis
11.00-11.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Drammen bordtennis
11.30-12.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Drammen bordtennis
12.00-12.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
12.30-13.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
13.00-13.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
13.30-14.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
14.00-14.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
14.30-15.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
15.00-15.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
15.30-16.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
16.00-16.30 Elveben Bryteklubb Ledig Ledig Drammen Bordtennis Ledig Ledig Ledig
16.30-17.00 Elvebyen  bryteklubb Ledig Ledig Drammen Bordtennis Ledig Ledig Ledig

17.00-17.30

Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Ledig Ledig
17.30-18.00 Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Ledig Ledig
18.00-18.30 Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Ledig Ledig
18.30-19.00 Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Ledig Ledig
19.00-19.30 Ledig Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Ledig Ledig
19.30-20.00 Ledig Drammen Bordtennis Drammen Fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Ledig Ledig
20.00-20.30 Ledig Drammen Bordtennis Elvebyen Bryteklubb Drammen Bordtennis Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Ledig Ledig
20.30-21.00 Ledig Drammen Bordtennis Elvebyen Bryteklubb Drammen Bordtennis Elvebyen  bryteklubb + Drammen fekteklubb Ledig Ledig
21.00-21.30 Ledig Drammen Bordtennis Elvebyen Bryteklubb Drammen Bordtennis Ledig Ledig Ledig
21.30-22.00 Ledig Drammen Bordtennis Elvebyen Bryteklubb Drammen Bordtennis Ledig Ledig Ledig