Glassverket Idrettshall

Glassverket Idrettshall er tilknyttet Åskollen barneskole og er en del av Åskollen Idrettspark. Hallen ble overtatt av Drammen kommune i 2019.

Anlegget brukes av

Glassverket IF

E-post

tommy.svensrud@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Tverrliggeren 63
3038 Drammen