Glassverket Idrettshall

Glassverket Idrettshall er tilknyttet Åskollen barneskole og er en del av Åskollen Idrettspark. Hallen ble overtatt av Drammen kommune i 2019.

Treningstider Glassverkethallen

Anlegget brukes av

Glassverket IF

Besøksadresse

Tverrliggeren 63
3038 Drammen