Treningstider Glassverkethallen

Slik er treningstidene i Glassverket idrettshall fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Eltek
16.30-17.00 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Eltek
17.00-17.30 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF
17.30-18.00 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF
18.00-18.30 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF
18.30-19.00 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF
19.00-19.30 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF
19.30-20.00 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF
20.00-20.30 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Ledig
20.30-21.00 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Ledig
21.00-21.30 Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Glassverket IF Ledig
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig

Helg: