Øren idrettshall

Idrettshallen ligger i tilknytning til Øren skole, og skolen bruker anlegget i skoletiden.

Ørenhallen åpnet mai 2017. Det er en idrettshall med håndballflate samt et motorikkrom og dansesal i underetasjen (2x100m2).

Treningstider Ørenhallen

Anlegget brukes av

E-post

idrettsanlegg@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamborgs vei 5
3022 Drammen