Øren idrettspark

Idrettsanlegget ligger i tilknytning til Øren skole, og skolen bruker anlegget i skoletiden.

Ørenhallen åpnet mai 2017. Det er en idrettshall med håndballflate samt et motorikkrom og dansesal i underetasjen (2x100m2).

Hallen brukes av

 Link til booking av strøtimer i Ørenhallen finner du her.

Kunstgressbanen brukes som hjemmearena av

Kunstgressbanen åpnet våren 2018.

Kunstisbanen på Øren

Om vinteren vil det være kunstis på banen (100x60m)

Ny timeplan for vintersesongen 2020-2021 kommer.

Nøkkelinformasjon

  • idrettshall 45 x 25 m 
  • dansesal på ca 100 m2 
  • motorikkhall på ca 150 m2 
  • kunstgressbane
  • kunstis

E-post

camilla.nilsen@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamborgs vei 5
3022 Drammen