Øren idrettshall

Idrettshallen ligger i tilknytning til Øren skole, og skolen bruker anlegget i skoletiden. Ørenhallen åpnet mai 2017.

Det er en idrettshall med 45 x 25 m håndballflate, samt et motorikkrom og dansesal i underetasjen (2x100m2).

Treningstider Ørenhallen

Anlegget brukes av

Besøksadresse

Gamborgs vei 5
3022 Drammen