Øren idrettspark

Idrettsanlegget ligger i tilknytning til Øren skole, og skolen bruker anlegget i skoletiden.

Ørenhallen åpnet mai 2017. Det er en idrettshall med håndballflate samt et motorikkrom og dansesal i underetasjen (2x100m2).

Hallen brukes av

Kunstgressbanen brukes som hjemmearena av

Kunstgressbanen åpnet våren 2018.

Kunstisbanen på Øren

Om vinteren vil det være kunstis på banen (100x60m)

Ny timeplan for vintersesongen 2020-2021 kommer.

Nøkkelinformasjon

  • idrettshall 45 x 25 m 
  • dansesal på ca 100 m2 
  • motorikkhall på ca 150 m2 
  • kunstgressbane
  • kunstis

E-post

idrettsanlegg@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamborgs vei 5
3022 Drammen