Idrettsanlegget ligger i tilknytning til Øren skole, og skolen bruker anlegget i skoletiden.

Ørenhallen åpnet mai 2017. Det er en idrettshall med håndballflate samt et motorikkrom og dansesal i underetasjen (2x100m2).

Hallen brukes av

 Link til booking av strøtimer i Ørenhallen finner du her.

Kunstgressbanen brukes som hjemmearena av

Kunstgressbanen åpnet våren 2018.

Kunstisbanen på Øren

Om vinteren vil det være kunstis på banen (100x60m)

Her er timeplanen for vintersesongen 2019-2020

Nøkkelinformasjon

  • idrettshall 45 x 25 m 
  • dansesal på ca 100 m2 
  • motorikkhall på ca 150 m2 
  • kunstgressbane
  • kunstis

E-post

Besøksadresse

Gamborgs vei 5
3022 Drammen