Treningstider Ørenhallen

Slik er treningstidene i Ørenhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-20

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17.00-17.30 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb
17.30-18.00 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb
18.00-18.30 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb
18.30-19.00 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammens Ballklubb
19.00-19.30 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers
19.30-20.00 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers
20.00-20.30 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers
20.30-21.00 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers
21.00-21.30 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers
21.30-22.00 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers
22.00-22.30 Drammens Ballklubb Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers

Helg

I tillegg leies Ørenhallen ut i helgene på følgende tidspunkt

Lørdag kl. 13-17 - Drammen Rivers

Søndag kl. 18-20 - Drammen Rivers

Trening om helgen må vike for kamper og arrangementer.