Jakt og vilt

I Drammen sørmark kan henvendelser rettes til Konnerud jeger- og fiskeforening. Det er ikke åpen tilbud på jaktområder i Drammen nordmark. For jakt ellers i Drammens skoger, ta kontakt med lokale jegerforeninger.

Skadet og dødt vilt

Ved påkjørsel eller funn av skadet storvilt (elg, rådyr, hjort, bjørn, ulv, jerv og gaupe) skal politiet kontaktes på  tlf: 02800 

Politiet henviser videre til kommunens ettersøksgruppe. 

Døde dyr på privat grunn er i utgangspunktet grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse (i boligområder eller langs vei) eller det er fare for forurensning, så kan det bli liggende så naturen får gå sin gang. Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Hvis man finner døde dyr langs fylkesvei så kan man kontakte veitrafikksentralen på telefonnummer 175.

Døde dyr som er funnet på kommunal grunn eller langs kommunal vei kan meldes inn til kommunen. Bruk feilmeldingstjenesten "Meld inn feil – Drammen".

Du kan også bruke appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Skadedyr

Kommunen har ikke ansvar for friske dyr som oppleves som skadedyr.

Grevling i hagen

Som regel trenger du ikke gjennomføre spesielle tiltak, men grevlingen kan gjøre en del skade på plenen etter leting etter mat.  Er du sterkt berørt av dette, kan du prøve tipsene og rådene for deg som har grevling i hagen.

Viltforvaltningen i kommunen fanger og flytter ikke grevlinger.